Triển khai Nghị quyết của HĐND thành phố về phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung tăng, giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách 6 tháng cuối năm 2022
08:45:00 | 01-02-2023

Ngày 19/12/2022, HĐND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Nghị quyết số 248/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung tăng, giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách 6 tháng cuối năm 2022.

Trang Thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu xin đăng tải nội dung Nghị quyết số 248/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của HĐND thành phố.

(Nguồn Nghị quyết 248/NQ-HĐND, Tuệ Lâm, BBT)