UBND thành phố Vũng Tàu công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021, thành phố Vũng Tàu
11:08:00 | 06-01-2023

UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 14628/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021, thành phố Vũng Tàu

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu xin đăng tải toàn văn Quyết định số 14628/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu.

Nội dung Quyết định 14628/QĐ-UBND vui lòng tải về xem tại đây

Phụ lục đính kèm Quyết định 14628/QĐ-UBND vui lòng tải về xem tại đây

(Nguồn: Quyết định số 14628/QĐ-UBND, Tuệ Lâm, BBT)