Giải Chạy bộ “Vung Tau Discovery Night Run” vào ngày 18-19/11/2023 tại thành phố Vũng Tàu
09:31:00 | 03-11-2023

Trong khuôn khổ của “Tuần lễ Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023” diễn ra từ ngày 17 đến 23 tháng 11 năm 2023 của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tại thành phố Vũng Tàu, ngày 01/11/2023, Sở Văn hóa và Thể thao có Văn bản số 3125/SVHTT-TDTT về việc tổ chức Giải Chạy bộ Vũng Tàu Discovery Night Run.

Theo đó, xét đề nghị của Công ty TNHH TMDV S2C Entertainment tại Tờ trình số 16/TTr-S2C ngày 04 tháng 10 năm 2023; Kế hoạch số 118/KH-SDL ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Sở Du lịch về việc tổ chức Tuần lễ du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023. Ngày 17/10/2023, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức cuộc họp cùng sự tham dự của các Sở, ngành và địa phương liên quan để nghe Công ty TNHH TMDV S2C Entertainment báo cáo kế hoạch, chương trình, phương án tổ chức Giải Chạy bộ Vũng Tàu Discovery Night Run 2023 nằm trong các chuỗi sự kiện Tuần lễ du lịch tỉnh.

Lịch trình đường chạy của Giải Chạy bộ “Vung Tau Discovery Night Run”

Tại Văn bản nêu trên, Sở Văn hóa và Thể thao đã có ý kiến:  Giải Chạy bộ Vũng Tàu Discovery Night Run 2023 do Công ty TNHH TMDV S2C Entertainment tổ chức là một trong các hoạt động trong Kế hoạch tổ chức Tuần lễ du lịch tỉnh, với thời gian từ ngày 18-19/11/2023. Trên các cung đường tại thành phố Vũng Tàu. Số lượng vận động viên tham dự dự kiến khoảng 1.500 vận động viên.  Đối tượng: Các VĐV nam, nữ chuyên nghiệp và phong trào.

Công ty TNHH TMDV S2C Entertainment chủ động làm việc báo cáo Sở Du lịch, UBND thành phố Vũng Tàu và các cơ quan, đơn vị có liên quan về công tác tổ chức giải chạy như: Lộ trình đường đua, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trên đường đua, công tác y tế, vệ sinh môi trường, công tác chuyên môn, công tác truyền thông. Công ty TNHH TMDV S2C Entertainment có trách nhiệm báo cáo kết quả ngay sau khi kết thúc giải cho các cơ quan, đơn vị có liên quan và Sở Văn hóa và Thể thao theo quy định./.

(Nguồn: Văn bản số 3125/SVHTT-TDTT, Kim Nguyễn, BBT)