Thông tin công khai phổ biến
UBND thành phố Vũng Tàu triển khai Chương trình số 03-CTr/TU ngày 07/01/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về công tác kiểm tra toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025
UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  ban hành Công văn  đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.
(PLO)- Người dân có thể đăng ký số trực tuyến. Hệ thống thông báo đến công dân số thứ tự và thời gian đến quầy của bộ phận Một cửa TP Vũng Tàu để...
Quyết định 382/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của thành phố Vũng...