Phê duyệt Nhiệm vụ cắm mốc giới theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035
09:32:00 | 22-07-2021

Ngày 12/01/2021, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ cắm mốc giới theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035 với Phạm vi ranh giới: toàn bộ địa giới thành chính thành phố Vũng Tàu theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035 đã được phê duyệt, tiếp giáp như sau: Phía Đông và phía Nam giáp Biển Đông và một phần huyện Long Điền; Phía Bắc giáp Thành phố Bà Rịa và một phần thị xã Phú Mỹ; Phía Tây giáp Vịnh Gành Rái; Với quy mô diện tích: Khoảng 15.043ha;

Mục tiêu cắm mốc giới nhằm xác định cụ thể mốc giới và lộ giới quy hoạch; phạm vi khu vực cấm xây dựng; phục vụ công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; đề xuất các dự án phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật; phân công nhiệm vụ tổ chức khai thác, quản lý mốc giới.

Nội dung chi tiết của Quyết định tải tại đây

 

Phê duyệt Nhiệm vụ cắm mốc giới theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035
09:32:00 | 22-07-2021

Ngày 12/01/2021, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ cắm mốc giới theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035 với Phạm vi ranh giới: toàn bộ địa giới thành chính thành phố Vũng Tàu theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035 đã được phê duyệt, tiếp giáp như sau: Phía Đông và phía Nam giáp Biển Đông và một phần huyện Long Điền; Phía Bắc giáp Thành phố Bà Rịa và một phần thị xã Phú Mỹ; Phía Tây giáp Vịnh Gành Rái; Với quy mô diện tích: Khoảng 15.043ha;

Mục tiêu cắm mốc giới nhằm xác định cụ thể mốc giới và lộ giới quy hoạch; phạm vi khu vực cấm xây dựng; phục vụ công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; đề xuất các dự án phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật; phân công nhiệm vụ tổ chức khai thác, quản lý mốc giới.

Nội dung chi tiết của Quyết định tải tại đây

 

Các tin khác
Phê duyệt Nhiệm vụ cắm mốc giới theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035
09:32:00 | 22-07-2021

Ngày 12/01/2021, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ cắm mốc giới theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035 với Phạm vi ranh giới: toàn bộ địa giới thành chính thành phố Vũng Tàu theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035 đã được phê duyệt, tiếp giáp như sau: Phía Đông và phía Nam giáp Biển Đông và một phần huyện Long Điền; Phía Bắc giáp Thành phố Bà Rịa và một phần thị xã Phú Mỹ; Phía Tây giáp Vịnh Gành Rái; Với quy mô diện tích: Khoảng 15.043ha;

Mục tiêu cắm mốc giới nhằm xác định cụ thể mốc giới và lộ giới quy hoạch; phạm vi khu vực cấm xây dựng; phục vụ công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; đề xuất các dự án phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật; phân công nhiệm vụ tổ chức khai thác, quản lý mốc giới.

Nội dung chi tiết của Quyết định tải tại đây

 

Các tin khác