Điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với lô CX5 và CX8 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Hải Đăng – The Light City, tại phường 12, thành phố Vũng Tàu
02:18:00 | 14-11-2021

Ngày 27/10/2021, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 11888/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với lô CX5 và CX8 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Hải Đăng – The Light City, tại phường 12, thành phố Vũng Tàu.

Quy hoạch điều chỉnh cục bộ được giao Công ty Cổ phần phát triển nhà làm chủ đầu tư.

Phạm vi ranh giới điều chỉnh quy hoạch thuộc địa phận phường 12, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: tại lô CX5 và CX8 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Hải Đăng – The Light City; Quy mô điều chỉnh cục bộ 18.691,73 m2 (khoảng 1,87 ha);Tính chất: Giữ nguyên theo Quyết định số 4866/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của UBND thành phố Vũng Tàu.

Các nội dung điều chỉnh quy hoạch: Điều chỉnh giảm diện tích lô đất công viên cây xanh, thể thao (ký hiệu CX5) từ diện tích 9.439,99 m2 thành 7.839,99 m2 (giảm 1.600 m2) để bố trí, điều chỉnh chuyển vị trí đất trạm Y tế (ký hiệu YTE) diện tích 1.600 m2 từ vị trí giáp Trụ sở UB (ký hiệu UB) tới vị trí giáp Trung tâm chẩn đoán y khoa (ký hiệu TT) tại khu vực lô đất CX5. Đồng thời, bổ sung mật độ xây dựng 5% vào lô đất công viên cây xanh, thể thao CX5 nhằm xây dựng tháp Hải Đăng làm điểm nhấn cho dự án The Light City; Mật độ xây dựng gộp tối đa của khu công viên công cộng (xây dựng tháp Hải Đăng và tiểu cảnh phụ trợ): Tối đa 5%; Tầng cao xây dựng tháp Hải Đăng: 03 tầng. Trong đó: Phần đế cao 02 tầng (nhà điều hành và dịch vụ); Phần tháp cao 01 tầng (tầng kỹ thuật, chiếu sáng và ngắm cảnh); Chiều cao xây dựng tháp: Tối đa 36m; (Kiến trúc công trình sẽ được thực hiện ở các dự án thành phần và được xem xét trong hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công và việc xây dựng công trình phải theo dự án được phê duyệt); Điều chỉnh tăng diện tích lô đất công viên cây xanh, thể thao (ký hiệu CX8) từ diện tích 2.507,63 m2 thành 4.107,63 m2 (tăng 1.600 m2), mật độ xây dựng gộp tối đa 5%, do vị trí đất trạm Y tế (ký hiệu YTE) diện tích 1.600 m2 tại đây đã chuyển tới vị trí giáp Trung tâm chẩn đoán y khoa (ký hiệu TT) tại khu vực lô đất CX5; Tổng diện tích đất công viên cây xanh, thể thao là 25.643,29 m2 và đất Y tế là 1.600 m2 của toàn dự án giữ nguyên theo quy hoạch được duyệt. Tại các lô đất điều chỉnh cục bộ, điều chỉnh hệ thống đấu nối hạ tầng kỹ thuật cho công trình xây dựng phù hợp, đảm bảo khớp nối hạ tầng kỹ thuật với đường giao thông nội bộ.

Để tổ chức thực hiện, UBND Thành phố giao các cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với chủ đầu tư công bố, công khai quy hoạch, cập nhật kết quả vào đồ án quy hoạch phân khu Bắc Vũng Tàu theo quy định và phối hợp các ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, chủ trì, phối hợp quản lý toàn diện không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trong phạm vi địa giới hành chính, cập nhật, điều chỉnh, phối hợp giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai cho dự án và chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định./.

Xem chi tiết quyết định 11888/QĐ-UBND tải tại đây

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với lô CX5 và CX8 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Hải Đăng – The Light City, tại phường 12, thành phố Vũng Tàu
02:18:00 | 14-11-2021

Ngày 27/10/2021, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 11888/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với lô CX5 và CX8 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Hải Đăng – The Light City, tại phường 12, thành phố Vũng Tàu.

Quy hoạch điều chỉnh cục bộ được giao Công ty Cổ phần phát triển nhà làm chủ đầu tư.

Phạm vi ranh giới điều chỉnh quy hoạch thuộc địa phận phường 12, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: tại lô CX5 và CX8 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Hải Đăng – The Light City; Quy mô điều chỉnh cục bộ 18.691,73 m2 (khoảng 1,87 ha);Tính chất: Giữ nguyên theo Quyết định số 4866/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của UBND thành phố Vũng Tàu.

Các nội dung điều chỉnh quy hoạch: Điều chỉnh giảm diện tích lô đất công viên cây xanh, thể thao (ký hiệu CX5) từ diện tích 9.439,99 m2 thành 7.839,99 m2 (giảm 1.600 m2) để bố trí, điều chỉnh chuyển vị trí đất trạm Y tế (ký hiệu YTE) diện tích 1.600 m2 từ vị trí giáp Trụ sở UB (ký hiệu UB) tới vị trí giáp Trung tâm chẩn đoán y khoa (ký hiệu TT) tại khu vực lô đất CX5. Đồng thời, bổ sung mật độ xây dựng 5% vào lô đất công viên cây xanh, thể thao CX5 nhằm xây dựng tháp Hải Đăng làm điểm nhấn cho dự án The Light City; Mật độ xây dựng gộp tối đa của khu công viên công cộng (xây dựng tháp Hải Đăng và tiểu cảnh phụ trợ): Tối đa 5%; Tầng cao xây dựng tháp Hải Đăng: 03 tầng. Trong đó: Phần đế cao 02 tầng (nhà điều hành và dịch vụ); Phần tháp cao 01 tầng (tầng kỹ thuật, chiếu sáng và ngắm cảnh); Chiều cao xây dựng tháp: Tối đa 36m; (Kiến trúc công trình sẽ được thực hiện ở các dự án thành phần và được xem xét trong hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công và việc xây dựng công trình phải theo dự án được phê duyệt); Điều chỉnh tăng diện tích lô đất công viên cây xanh, thể thao (ký hiệu CX8) từ diện tích 2.507,63 m2 thành 4.107,63 m2 (tăng 1.600 m2), mật độ xây dựng gộp tối đa 5%, do vị trí đất trạm Y tế (ký hiệu YTE) diện tích 1.600 m2 tại đây đã chuyển tới vị trí giáp Trung tâm chẩn đoán y khoa (ký hiệu TT) tại khu vực lô đất CX5; Tổng diện tích đất công viên cây xanh, thể thao là 25.643,29 m2 và đất Y tế là 1.600 m2 của toàn dự án giữ nguyên theo quy hoạch được duyệt. Tại các lô đất điều chỉnh cục bộ, điều chỉnh hệ thống đấu nối hạ tầng kỹ thuật cho công trình xây dựng phù hợp, đảm bảo khớp nối hạ tầng kỹ thuật với đường giao thông nội bộ.

Để tổ chức thực hiện, UBND Thành phố giao các cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với chủ đầu tư công bố, công khai quy hoạch, cập nhật kết quả vào đồ án quy hoạch phân khu Bắc Vũng Tàu theo quy định và phối hợp các ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, chủ trì, phối hợp quản lý toàn diện không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trong phạm vi địa giới hành chính, cập nhật, điều chỉnh, phối hợp giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai cho dự án và chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định./.

Xem chi tiết quyết định 11888/QĐ-UBND tải tại đây

Các tin khác
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với lô CX5 và CX8 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Hải Đăng – The Light City, tại phường 12, thành phố Vũng Tàu
02:18:00 | 14-11-2021

Ngày 27/10/2021, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 11888/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với lô CX5 và CX8 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Hải Đăng – The Light City, tại phường 12, thành phố Vũng Tàu.

Quy hoạch điều chỉnh cục bộ được giao Công ty Cổ phần phát triển nhà làm chủ đầu tư.

Phạm vi ranh giới điều chỉnh quy hoạch thuộc địa phận phường 12, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: tại lô CX5 và CX8 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Hải Đăng – The Light City; Quy mô điều chỉnh cục bộ 18.691,73 m2 (khoảng 1,87 ha);Tính chất: Giữ nguyên theo Quyết định số 4866/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của UBND thành phố Vũng Tàu.

Các nội dung điều chỉnh quy hoạch: Điều chỉnh giảm diện tích lô đất công viên cây xanh, thể thao (ký hiệu CX5) từ diện tích 9.439,99 m2 thành 7.839,99 m2 (giảm 1.600 m2) để bố trí, điều chỉnh chuyển vị trí đất trạm Y tế (ký hiệu YTE) diện tích 1.600 m2 từ vị trí giáp Trụ sở UB (ký hiệu UB) tới vị trí giáp Trung tâm chẩn đoán y khoa (ký hiệu TT) tại khu vực lô đất CX5. Đồng thời, bổ sung mật độ xây dựng 5% vào lô đất công viên cây xanh, thể thao CX5 nhằm xây dựng tháp Hải Đăng làm điểm nhấn cho dự án The Light City; Mật độ xây dựng gộp tối đa của khu công viên công cộng (xây dựng tháp Hải Đăng và tiểu cảnh phụ trợ): Tối đa 5%; Tầng cao xây dựng tháp Hải Đăng: 03 tầng. Trong đó: Phần đế cao 02 tầng (nhà điều hành và dịch vụ); Phần tháp cao 01 tầng (tầng kỹ thuật, chiếu sáng và ngắm cảnh); Chiều cao xây dựng tháp: Tối đa 36m; (Kiến trúc công trình sẽ được thực hiện ở các dự án thành phần và được xem xét trong hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công và việc xây dựng công trình phải theo dự án được phê duyệt); Điều chỉnh tăng diện tích lô đất công viên cây xanh, thể thao (ký hiệu CX8) từ diện tích 2.507,63 m2 thành 4.107,63 m2 (tăng 1.600 m2), mật độ xây dựng gộp tối đa 5%, do vị trí đất trạm Y tế (ký hiệu YTE) diện tích 1.600 m2 tại đây đã chuyển tới vị trí giáp Trung tâm chẩn đoán y khoa (ký hiệu TT) tại khu vực lô đất CX5; Tổng diện tích đất công viên cây xanh, thể thao là 25.643,29 m2 và đất Y tế là 1.600 m2 của toàn dự án giữ nguyên theo quy hoạch được duyệt. Tại các lô đất điều chỉnh cục bộ, điều chỉnh hệ thống đấu nối hạ tầng kỹ thuật cho công trình xây dựng phù hợp, đảm bảo khớp nối hạ tầng kỹ thuật với đường giao thông nội bộ.

Để tổ chức thực hiện, UBND Thành phố giao các cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với chủ đầu tư công bố, công khai quy hoạch, cập nhật kết quả vào đồ án quy hoạch phân khu Bắc Vũng Tàu theo quy định và phối hợp các ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, chủ trì, phối hợp quản lý toàn diện không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trong phạm vi địa giới hành chính, cập nhật, điều chỉnh, phối hợp giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai cho dự án và chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định./.

Xem chi tiết quyết định 11888/QĐ-UBND tải tại đây

Các tin khác