Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khảo sát, lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 thuộc Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bắc Phước Thắng, phường 12, thành phố Vũng Tàu
03:05:00 | 04-11-2022
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khảo sát, lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 thuộc Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bắc Phước Thắng, phường 12, thành phố Vũng Tàu
03:05:00 | 04-11-2022
Các tin khác
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khảo sát, lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 thuộc Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bắc Phước Thắng, phường 12, thành phố Vũng Tàu
03:05:00 | 04-11-2022
Các tin khác