Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội số 1, Phường 12, thành phố Vũng Tàu
02:22:00 | 24-03-2023

UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội số 1, Phường 12, thành phố Vũng Tàu

 

Nhấp vào đây xem kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội số 1, Phường 12, thành phố Vũng Tàu
02:22:00 | 24-03-2023

UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội số 1, Phường 12, thành phố Vũng Tàu

 

Nhấp vào đây xem kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Các tin khác
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội số 1, Phường 12, thành phố Vũng Tàu
02:22:00 | 24-03-2023

UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội số 1, Phường 12, thành phố Vũng Tàu

 

Nhấp vào đây xem kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Các tin khác