Lịch công tác tuần của UBND Thành phố từ ngày 08/3/2021 đến ngày 14/3/2021
11:04:00 | 08-03-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 08/3/2021 ĐẾN NGÀY 14/3/2021

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

08/3

Sáng

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Q. Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC

và người lao động

Sân Trụ sở

HĐND-UBND TPVT

LĐVP

Đ/c Tuyến

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo tiến độ các dự án kêu gọi đầu tư XHH lĩnh vực VHTT: DA Khu tập luyện thể thao tại TPVT

Đ/c Hương

P. TCKH

Theo GM số 107 ngày 05/3/2021

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo rà soát tính pháp lý KCN Long Sơn.

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM số 108 ngày 05/3/2021

 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Làm việc với Sở TNMT về tháo gở khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án.

Đ/c Thảnh

P. TNMT

Theo Kế hoạch

VP

Sở TNMT

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 14 giờ 00: Dự tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh:

1.  Ông Đoàn Văn Cóc, ở xã Long Sơn, TPVT;

2. Bà Nguyễn Ngọc Hoa , ở 96 Hạ Long, phường 2, TPVT

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM

của UBND Tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Thứ Ba

09/3

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo việc gia hạn sử dụng đất của Xí nghiệp In Vũng Tàu

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo kết quả hoàn thiện phương án QH phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực vùng biển Bãi Trước - Bãi Dâu, TPVT

Đ/c Thảnh

P. QLĐT

Theo GM số ngày của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 08 giờ 30: Dự họp Ban Chỉ đạo 167

TTr. UBND

P. TCKH

Thành viên BCĐ 167

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đ/c Thảnh

VP

Theo GM số 138 ngày 04/3/2021

của Thành ủy

HT

76 TCĐ

Đ/c Tuấn

Đ/c Hằng

- 16 giờ 00: Dự họp thông qua dự thảo báo cáo Tổng kết 03 năm thực hiện NQ số 08-NQ/TU về phát triển cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng tỉnh BR-VT đến năm 2020

TTr. UBND

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 18 giờ 00: Dự họp chức sắc tôn giáo nhân dịp năm mới 2021

Đ/c Hương

VP

Theo GM ngày 02/3/2021 của UBND P. Rạch Dừa

Nhà hàng

Hải Phương

685, đường 30/4, P. RD

Đ/c Tuyến

Thứ Tư

10/3

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 02/2021

Đ/c Thảnh

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Tuấn

Đ/c Đỉnh

- 08 giờ 00: Họp Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Công viên văn hóa – Đô thị mới Bàu Trũng, TPVT

TTr. UBND

P. QLĐT

Theo GM số 108 ngày 05/3/3021

 của UBND TPVT

HT

76 TCĐ

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp BCĐ bầu cử tỉnh để nghe báo cáo công tác triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp

TTr. UBND

P. NV

Theo GM

của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

Đ/c Tuấn

Đ/c Hào

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo thủ tục đầu tư các dự án: Đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu; Cảng tàu khách quốc tế Vũng Tàu

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Dự họp thông qua dự thảo NQ của BTVTU về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với CCHC

TTr. UBND

P. QLĐT, VP

Theo GM của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Tuyến

Đ/c Hiếu

- 15 giờ 00: Dự họp thông qua dự thảo CTHĐ của UBND tỉnh thực hiện NQ của Ban TVTU về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với CCHC

TTr. UBND

P. NV

Theo GM

của UBDN tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Hương

- 16 giờ 00: Dự họp Thường trực UBND tỉnh thông qua Dự thảo Báo cáo Tổng kết và Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện NQ số 03-NQ/TU, của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ tỉnh BR-VT

Đ/c Hương

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Tuyến

Đ/c Cần

Thứ Năm

11/3

Sáng

- 08 giờ 00: Làm việc với VTV về việc triển khai chương trình truyền thông, quảng bá thành phố Vũng Tàu

- 09 giờ 30: Họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng các công trình lưới điện 110Kv cấp điện cho Tổ hợp hóa dầu Miền Nam trên địa bàn TPVT

Đ/c Thảnh

P. VHTT

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Tuyến

Đ/c Cần

Đ/c Bình

Chiều

- 14 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ:

1. Ông Hà Minh Diện (từ 14 giờ đến 15 giờ 30)

2. Ông Nguyễn Thành Lâm ở Phường 12, TPVT (từ 15 giờ 30)

Đ/c Thảnh

P. TNMT;

TTPTQĐ;

P. QLĐT

Theo GM

 của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Vinh 

Thứ Sáu

12/3

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa VI, NK 2016 - 2021

TTr. UBND

VP

- Theo GM

của HĐND tỉnh

HTB-TTHN

Đ/c Tuyến

Đ/c Hào

- 08 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

TTr. UBND

P. TNMT,

TTPTQĐ TPVT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Ban LĐVP

Đ/c Cần

- 08 giờ 00: Làm việc với phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Y Tế, Trung tâm Y tế về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. LĐTBXH, YT, TTYT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Ban LĐVP

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự  họp BCS UBND tỉnh nghe báo cáo việc thực hiện kiến nghị của KTNN về kiểm toán NSNN tại địa phương năm 2018

Đ/c Thảnh

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 15 giờ 00: Làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh

Đ/c Hương

P. LĐTBXH; BHXH TPVT

Theo Kh số 276 ngày 24/02/2021 của BHXh tỉnh

PH 2

89 LTK

Đ/c Tuyến

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự Đoàn đại biểu Quốc hội làm việc với Ban an toàn giao thông tỉnh

TTr. UBND

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh


 

Thứ Bảy 13/3

- 08 giờ 00: Đi khảo sát thực tế núi Nhỏ tìm địa điểm xây dựng đền thờ Vua Hùng

Đ/c Thảnh

P. QLĐT,

P. TCKH

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

-14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

TTr.UBND

CATP,

các phòng: QLĐT, TNMT, CATP,

Đội TTĐT

Đ/c Nhân

Chủ Nhật

14/3

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

-14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

TTr.UBND

CATP,

các phòng: QLĐT, TNMT, CATP,

Đội TTĐT

Đ/c Nhân

                   

Lưu ý: Lịch công tác tuần của UBND TPVT có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

                                         

Trần Anh Tuấn