Lịch công tác tuần của UBND Thành phố từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021
10:05:00 | 15-03-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 15/3/2021 ĐẾN NGÀY 21/3/2021

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

15/3

Sáng

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Q. Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC

và người lao động

Sân Trụ sở

HĐND-UBND TPVT

LĐVP

Đ/c Tuyến

  • 08 giờ 30: Họp nghe báo cáo phương án PCCC rừng năm 2021; Kế hoạch trồng 10 triệu cây xanh và vướng mắc trong xây dựng hàng rào khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu

Đ/c Hương

P. KT

Theo GM số 130 ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh BR-VT

VPUBT (307)

Đ/c Tuyến

Đ/c Cần

- 08 giờ 30: Tiếp Đoàn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với thành phố Vũng Tàu để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực thủy sản

Đ/c Thảnh

P. KT

Theo GM số 120 ngày 11/3/2021

 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Tuyến

Đ/c Cần

Chiều

- 13 giờ 30: Họp làm việc với Phó Tư lệnh Vùng 2 về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Chi đội kiểm ngư

Đ/c Thảnh

P. TNMT; TTPTQĐ

Theo GM

 của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo tình hình xóa nợ thuế nộp, chậm nộp

TTr. UBND

P. TCKH

Chi cục Thuế

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hường và bà Nguyễn Thị Chinh ở thành phố Vũng Tàu

TTr. UBND

Thanh tra,

P. TNMT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 14 giờ 00: Dự Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Đảng ủy Phường 5, Phường 11 và Đảng ủy Phường Thắng Tam.

Đ/c Hương

P. NV

Theo GM

 của UBND TPVT

UBND P11;

UBND Phường Thắng Tam

Đ/c Xuân

Đ/c Hương

- 15 giờ 00: Dự họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và nghe báo cáo những khó khăn vướng mắc

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 16 giờ 00: Dự họp TTr. UBND tỉnh nghe báo cáo kế hoạch đấu giá đất của tỉnh

Đ/c Thảnh

P. TNMT;

TTPTQĐ

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Thứ Ba

16/3

Sáng

- 08 giờ 00: Họp nghe Phòng Quản lý đô thị báo cáo về công tác quy hoạch:

1. Báo cáo, đề xuất của Công ty TNHH  đầu tư nhà Hoàng Gia về PA điều chỉnh QH tổng thể DA phát triển nhà ở tại Phường 12 vào đồ án QH phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Bắc Phước Thắng;

2. Phương án điều chỉnh tổng thể QH chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.

3. Phương án điều chỉnh QH phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc Vũng Tàu

Đ/c Thảnh

P. QLĐT

Theo GM

 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Tuấn

Đ/c Khánh

- 08 giờ 30: Họp nghe báo cáo công tác tổ chức Hội chợ Công Thương kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh

Đ/c Hương

P. KT;

P. QLĐT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Tuyến

Đ/c Cần

- 09 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án: Trung tâm kiểm tra chuyên ngành tập trung Khu vực Cái Mép – Thị Vải và kết quả thanh tra dự án Sài Gòn Atlantis Hotel;

Đ/c Hương

P. TKCH;

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực UBND tỉnh: Nghe báo cáo việc rà soát nội dung khiếu nại của các hộ dân thuộc dự án: Trung tâm hành chính thành phố Vũng Tàu; Cải tạo nâng cấp đường Ngô Quyền (giai đoạn 2) và Trường Tiểu học Bến Nôm, TP. Vũng Tàu;

Đ/c Thảnh

P. TNTM;

TTPTQĐ

BQLDA1

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Thứ Tư

17/3

Sáng

- 08 giờ 00: Làm việc với Phòng Nội vụ nghe báo cáo về việc giải thể Đội TTĐT và xử lý hợp đồng nhân viên hợp đồng lao động làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự đô thị tại các phường, xã.

Đ/c Thảnh

P. NV

Theo GM

 của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hương

- 10 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về công tác cán bộ.

Đ/c Thảnh

P. NV

Theo GM

của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Hương

Chiều

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) năm 2020

TTr. UBND

VP

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Hương

Thứ Năm

18/3

Sáng

- 08 giờ 00: Dự làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đ/c Thảnh

Đ/c Hương

VP

Theo GM

của Tỉnh ủy

HT 76

TCĐ

Đ/c Tuấn;

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp thông qua dự thảo NQ của BTVTU về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với CCHC

TTr. UBND

P. QLĐT, VP

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Hiếu; Đ/c Cường

- 14 giờ 00: Họp rà soát cưỡng chế Khu đô thị 3/2; Trường Mầm non NAN và Khu TĐC Phường 10

Đ/c Thảnh

P. TNMT;

TTPTQĐ

Theo GM

 của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 14 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo 167

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 15 giờ 00: Dự họp thông qua dự thảo CTHĐ của UBND tỉnh thực hiện NQ của Ban TVTU về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với CCHC

TTr. UBND

P. QLĐT, VP

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Hiếu; Đ/c Cường

- 15 giờ 00: Làm việc với Bảo hiểm xã hội Tỉnh về các chỉ tiêu BHYT

Đ/c Hương

P.LĐTBXH, BHXH TP

Theo KH của BHXH Tỉnh

PH 2

Đ/c Tuyến

Đ/c Hằng 

Thứ Sáu

19/3

Sáng

- 08 giờ 30: Tuyên truyền thực hiện Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành

TTr. UBND

P. KT

Theo CV số 1562 ngày 12/3/2021 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Tuyến

Đ/c Cần

Chiều

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị 26-CT/TW của BCT về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng” đối với các cơ quan BVPL trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc

Đ/c Hương

Theo GM

của Tỉnh ủy

HTB-TTHN

Đ/c Hà

Đ/c Hằng; Đ/c Bình

- 14 giờ 00: Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác giáo dục QP và AN năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

TTr. UBND

Ban CHQS

Theo GM

 của UBND tỉnh

Bộ CHQS tỉnh

Đ/c Khánh 

Thứ Bảy 20/3

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

-14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

TTr.UBND

CATP,

các phòng: QLĐT, TNMT, CATP,

Đội TTĐT

Đ/c Huy

Chủ Nhật

21/3

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

-14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

TTr.UBND

CATP,

các phòng: QLĐT, TNMT, CATP,

Đội TTĐT

Đ/c Huy

                   

Lưu ý: Lịch công tác tuần của UBND TPVT có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

                                         

Trần Anh Tuấn