Lịch công tác tuần của UBND Thành phố từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021
10:33:00 | 22-03-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 22/3/2021 ĐẾN NGÀY 28/3/2021

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

22/3

Sáng

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Q. Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC

và người lao động

Sân Trụ sở

HĐND-UBND TPVT

LĐVP

Đ/c Tuyến

- 08 giờ 00: Làm việc với Uỷ ban kiểm tra Thành ủy Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P. NV

Theo GM

của Thảnh ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Xuân

Chiều

- 13 giờ 30: Họp Thường trực UBND TPVT:

1. Nghe Phòng QLĐT báo cáo Dự án công viên Hồ Bàu Sen;

2. Nghe Phòng Nội vụ báo cáo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi chức danh lãnh đạo, quản lý.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. QLĐT

P. NV

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà;

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh;

Đ/c Hương

- 14 giờ 30: Dự kỳ họp chuyên đề HĐND phường 11, khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021

TTr. UBND

P. NV

Theo TM

Số 16/TM-HĐND của HĐND P. 11

HT UBND phường 11

Đ/c Tuyến

Đ/c Hào

- 15 giờ 00: Làm việc với Bảo hiểm xã hội Tỉnh về các chỉ tiêu BHYT

Đ/c Hương

P.LĐTBXH, BHXH TP

Theo KH

 của BHXH Tỉnh

PH 2

89 LTK

Đ/c Tuyến

Đ/c Hằng

Thứ Ba

23/3

Sáng

- 07 giờ 30: Ủy ban kiểm tra Thành ủy Vũng Tàu làm việc với Chi bộ Văn phòng UBND Thành phố

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM

 của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Ban LĐVP

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Làm việc với Sở VHTT về triển khai cắm mốc khu vực di tích trên địa bàn TPVT (Văn bản số 378 ngày 10/3/2021của SVHTT)

Đ/c Hương

P. VHTT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Tuyến

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Làm việc với Công an tỉnh, Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải để thống nhất các hạng mục đầu tư của dự án " Xây dựng hệ thống quản lý điều hành đô thị thông minh thành phố Vũng Tàu" theo Nghị quyết 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2019

Đ/c Thuấn

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Tuyến

Đ/c Hiếu

- 08 giờ 30: Dự họp TTr. UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh BR-VT;

2. Thông qua dự thảo QĐ về xây dựng, phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh;

TTr. UBND

P. VHTT,

P. TCKH,

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Tuyến

Đ/c Hằng,

Chiều

- 13 giờ 30: Họp Thường trực UBND TPVT nghe báo cáo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

VP, P. TCKH,

P. VHTT,

 P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

- 15 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, TĐC các dự án.

Đ/c Thuấn

TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

-15 giờ 00: Làm việc với VTV về triển khai chương trình truyền thông, quảng cáo

Đ/c Thảnh

Đ/c Hương

P. VHTT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Tuyến

Đ/c Hằng

Thứ Tư

24/3

Sáng

- 08 giờ 00: Làm việc Ban QLDA chuyên ngành giao thông Tỉnh về dự án nạo vét kênh Bến Đình.

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 08 giờ 30: Dự họp giao ban xây dựng cơ bản Quý 1/2021

Đ/c Thảnh

P. TCKH

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp giải quyết khiếu nại tố cáo

Đ/c Thuấn

Thanh tra TPVT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 14 giờ 00: Nghe báo cáo tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án Trung tâm kiểm tra chuyên ngành tập trung Khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 14 giờ 00: Họp nghe báo cáo, thông tin về sự kiện “Tuần lễ Món ngon Phố biển Vũng Tàu năm 2021”

Đ/c Thảnh

Đ/c Hương

P. KT,

 P. VHTT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Tuyến

Đ/c Cần

- 14 giờ 30: Làm việc với Sở NN&PTNT (Văn bản số 840 của Sở  NN&PTNT)

TTr. UBND

P. KT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Tuyến

Đ/c Cần

Thứ Năm

25/3

Sáng

- 08 giờ 00: Họp Thường trực và họp BTV Thành ủy Vũng Tàu

Đ/c Thảnh

VP, P. QLĐT

Theo GM

của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

- 08 giờ 00: Họp nghe Phòng TNMT báo cáo:

1. Kế hoạch thực hiện dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quản lý tài nguyên, môi trường và quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu

2. Thống nhất hướng giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của ông Hoàng Đình Trác tại phường 2, TPVT

Đ/c Thuấn

P.TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

87 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Chiều

- 14 giờ 00: Dự đi khảo sát các dự án trọng điểm:

1. Khu Công viên văn hóa Bàu Trũng;

2. Khu Công viên Bàu Sen, TP VT;

3. Trường Đại học BR-VT.

Đ/c Thảnh

P. TNMT,

 P. QLĐT, Ban QLDA ĐTXD 1

Theo GM

của UBND tỉnh

Thực địa

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo các dự án Yatch Tour công viên biển tại thành phố Vũng Tàu.

TTr. UBND

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Dự nghe báo cáo giải quyết khiếu nại của công dân

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Bình
 

Thứ Sáu

26/3

Sáng

- 08 giờ 00: Làm việc với các Doanh nghiệp bàn giải pháp kích cầu du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng bá hình ảnh du lịch Thành phố Vũng Tàu sau dịch Covid-19

Đ/c Thảnh

Đ/c Hương

P. VHTT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Tuyến

Đ/c Cần

- 08 giờ 30: Dự họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo tình hình thực hiện thí điểm nạo vét, tận thu khối lượng vật liệu tại các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh

2. Nghe báo cáo hồ sơ biến động về đất đai của Cty TNHH Đầu tư APG tại số 147 Thùy Vân, TPVT;

3. Nghe báo cáo phương án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Đài PTTH tỉnh;

Đ/c Thuấn

P. KT,

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Chiều

- 14 giờ 00:  Làm việc với Phòng Kinh tế, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao, Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. KT,

P. VHTT, TTVHTTTT, TTQLHTKDL

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Tuyến

Đ/c Hằng, Đ/c Cần

- 14 giờ 00: Dự lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

TTr. UBND

Thành Đoàn

Theo GM

của Tỉnh Đoàn

HTA -TTHN

Đ/c Tuyến

Đ/c Hào

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo đánh giá chủ trương quy hoạch quỹ đất thực hiện nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh

TTr. UBND

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Tuyến

Đ/c Cần 

Thứ Bảy 27/3

- 08 gi 00: Dự Hội nghị Trung ương trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII (cả ngày)

- 11 giờ 00:  Trao giải xe đạp nữ Bình Dương lần thứ XI

năm 2021 - Cúp Biwase

Chủ tịch,

các PCT

Đ/c Hương

VP

Phòng VHTT

Theo GM

của Tỉnh ủy

HTB-TTHN

Nhà hàng Con Sò Vàng

Ban LĐVP

 Đ/c Tuyến

Đ/c Đỉnh

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

-14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

TTr.UBND

CATP,

các phòng: QLĐT, TNMT, CATP,

Đội TTĐT

Đ/c Bá

Chủ Nhật

28/3

- 05 giờ 30: Khai mạc giải Việt giã Đại hội thể dục thể thao Thành phố

- 6 giờ 30: Khai mạc giải đi bộ leo núi Hải Đăng

- 08 gi 00: Dự Hội nghị Trung ương trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII (cả ngày)

Chủ tịch,

các PCT

Phòng VHTT

VP

Theo GM UBND TPVT

Theo GM

của Tỉnh ủy

Nhà VH Thanh niên

HTB-TTHN

Ban LĐVP

Đ/c Hằng

Đ/c Đỉnh

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

-14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

TTr.UBND

CATP,

các phòng: QLĐT, TNMT, CATP,

Đội TTĐT

Đ/c Bá

Lưu ý: Lịch công tác tuần của UBND TPVT có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Anh Tuấn