Lịch công tác tuần của Thường trực UBND từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04/4/2021
12:52:00 | 30-03-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­­­­­­­­­­­______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 29/3/2021 ĐẾN NGÀY 04/4/2021

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

29/3

Sáng

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Q. Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC

và người lao động

Sân Trụ sở

HĐND-UBND TPVT

LĐVP

Đ/c Tuyến

- 08 giờ 30: Dự họp trực tuyến nghe nói chuyện chuyên đề về triển khai chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chuyển đổi số.

Q. Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

P. QLĐT,

PVH&TT

Theo GM số 183 ngày 26/3/2021

của UBND tỉnh

HT

76 TCĐ

Ban LĐVP

Đ/c Hiếu

Chiều

- 14h00: Dự làm việc với Thường trực Thành ủy Vũng Tàu

Đ/c Thảnh,

Đ/c Thuấn

Theo GM số 163 ngày 29/3/2021 của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 16 giờ 00: Dự họp giao ban Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026).

Đ/c Thảnh

VP, P. NV

Theo GM

của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Tuyến

Đ/c Hào

- 16 giờ 00: Dự họp Thường trực UBND tỉnh về giải quyết khiếu nại của công dân tại TPVT

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM số 184 ngày 26/3/2021

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Tuyến

Đ/c Hà

Đ/c Cần

Đ/c Bình

Thứ Ba

30/3


 

Sáng

- 06 giờ 00: Tham dự Đoàn làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt (cả ngày)

TTr. UBND

P. TNMT

Theo văn bản

của UBND TPVT

TP HCM

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 08 giờ 00:  Dự họp Thường trực Thành ủy Vũng Tàu

- 09 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu.

Đ/c Thảnh,

Đ/c Thuấn

VP

Theo GM

của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Xuân

- 08 giờ 30: Nghe báo cáo vướng mắc về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh

TTr. UBND

P. TNMT,

TTPTQĐ

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 10 giờ 30: Họp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021

TTr. UBND

Chi Cục Thống kê

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Đỉnh

Chiều

- 14 giờ 00: Nghe Phòng Tài chính – Kế hoạch và phòng Kinh tế báo cáo các vướng mắc của Ban quản lý Chợ Vũng Tàu

Đ/c Thảnh

P. TCKH,

P. KT,

Ban QL Chợ Vũng Tàu

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

 

- 14 giờ 00: Dự họp trực tuyến Thường trực UBND tỉnh:

1. Thông qua dự thảo NQ của BTVTU về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với CCHC;

2. Thông qua KH tổ chức thực hiện “Đề án truyền thông tỉnh BR-VT” năm 2021;

3. Nghe báo cáo Đề án điều chỉnh đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

4. Nghe Sở GDĐT báo cáo về chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh

Đ/c Thuấn

P. QLĐT, VP

Theo GM

của UBND tỉnh

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Tuyến

Đ/c Hiếu

- 16 giờ 00: Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM

của Thành ủy

Trung tâm điều hành IOC

Đ/c Tuấn

Đ/c Xuân

Thứ Tư

31/3

Sáng

- 08 giờ 00: Dự tập huấn, phổ biến Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM số 180/GM-UBND ngày 25/3/2021

TTHC Huyện Long Điền

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 09 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo rà soát những khó khăn, vướng mắc và tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm: Khu công viên văn hóa Bàu Trũng; Khu công viên Bàu Sen và Trường Đại học BR-VT, TPVT.

Đ/c Thảnh

P. TCKH,

P. TNMT, TTPTQĐ, Ban QLDA ĐTXD 1

 Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Bình,

Đ/c Khánh

- 09 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo kết quả thanh tra dự án Bến thuyền du lịch của Công ty CP Vũng Tàu Marina tại KCN Đông Xuyên

TTr. UBND

P. QLĐT,

 P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 10 giờ 00: Dự họp báo cuộc thi Miss World Việt Nam 2021

Đ/c Hương

P.VHTT

Theo GM

của Ban Tổ chức

KS Sofitel SaiGon Plaza

Đ/c Tuyến

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo về hoạt động nạo vét và lưu chứa vật chất nạo vét trên bờ của các dự án duy tu luồng, khu nước trước bến trên địa bàn tỉnh.

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy làm việc với Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng 1,2, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố về dự án trọng điểm.

Đ/c Thảnh

P. TCKH,

P. TNMT

Theo GM

 của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Hà

Đ/c Khánh, Đ/c Bình

- 14 giờ 00: Làm việc với UBND Phường 11

Đ/c Thuấn

P. TNMT,

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Thứ Năm

01/4

Sáng

- 08 giờ 30: Dự họp TTr. UBND tỉnh thông qua các nội dung (cả ngày):

1. Đồ án điều chỉnh QH phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc Vũng Tàu;

2. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Nam Sân bay đối với khu đất Cụm 3, TPVT;

3.  Phương án QH phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực vùng biển Bãi Trước-Bãi Dâu;

Đ/c Thảnh

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 09 giờ 00: Nghe Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam báo cáo đề xuất phương án đầu tư dịch vụ Xe đạp đô thị TNGo trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Tuyến

Đ/c Khánh

- 09 giờ 30: Tham gia đoàn công tác Tỉnh ủy thăm Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP).

TTr. UBND

P. QLĐT

Theo GM

 của UBND tỉnh

 Long Sơn

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Chiều

- 14 giờ 00: Tiếp công dân liên quan giải quyết hồ sơ đất: Ông Cao Văn Liễn, ông Phan Đức Khâm, ông Huỳnh Ngọc Phương

Đ/c Thuấn

P.TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Vinh

- 14 giờ 00: Dự Thường trực Thành ủy làm việc với Câu lạc bộ Hưu trí Thành phố.

Đ/c Hương

P. LĐTB&XH

Theo GM

 của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Tuyến

Đ/c Hằng

- 15 giờ 30: Dự Thường trực Thành ủy làm việc với Hội Người tù kháng chiến Thành phố.

Đ/c Hương

P. LĐTB&XH

Theo GM

 của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Tuyến

Đ/c Hằng

 

Thứ Sáu

02/4

Sáng

- 08 giờ 00: Họp thông tin về việc tổ chức sự kiện “Tuần lễ món ngon phố biển Vũng Tàu 2021”

Đ/c Thảnh,

Đ/c Hương

P. KT,

P. VHTT

Theo GM

của UBND TPVT

HT 76

TCĐ

Đ/c Tuyến

Đ/c Cần

- 08 giờ 00: Họp Hội đồng kỷ luật xem xét sai phạm liên quan đến việc xây dựng trái phép tại phường 12 thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P. NV

Theo GM

Số 01/GM-HĐKL

PH 3

87 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 8 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai Nghị định số 19 ngày 12/02/2020 của Chính phủ (cả ngày)

TTr. UBND

PTP

Theo GM số 06 ngày 26/3/2021 của Sở Tư pháp

HT B

TTHN tỉnh BRVT

Đ/c Tuyến

Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp BCĐ thi hành án tỉnh

TTr. UBND

P. TP,

P. TNMT,

Chi cục THA

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp giao ban các dự án trọng điểm

Đ/c Thuấn

P. TCKH,

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Dự tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác bầu cử tỉnh

Đ/c Thảnh

VP,

P.NV

Theo GM

 của Thành ủy

PH

 Thành ủy

Đ/c Tuyến

Đ/c Hào

- 14 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu đô thị đường 3 tháng 2, phường 11, thành phố Vũng Tàu

TTr. UBND

P. TNMT,

TTPTQĐ tỉnh

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình 

Thứ Bảy 03/4

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

-14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

TTr.UBND

CATP,

các phòng: QLĐT, TNMT, CATP,

Đội TTĐT

Đ/c Nhân

Chủ Nhật

04/4

- 07 giờ 00: Dự khai mạc Đại hội TDTT Phường 8

Đ/c Hương

P. VHTT

Theo TM

 của UBND P8

Trường

TH Lý Tự Trọng

Đ/c Tuyến

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

-14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

TTr.UBND

CATP,

các phòng: QLĐT, TNMT, CATP,

Đội TTĐT

Đ/c Nhân

Lưu ý: Lịch công tác tuần của UBND TPVT có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

                                         

Trần Thị Xuân