Lịch công tác tuần của Thường trực UBND từ ngày 19/4/2021 đến ngày 25/4/2021
07:57:00 | 27-04-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­­­­­­­­­­­______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 19/4/2021 ĐẾN NGÀY 25/4/2021

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

19/4

Sáng

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Q. Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC

và người lao động

Sân Trụ sở

HĐND-UBND TPVT

LĐVP

Đ/c Tiến

- 07 giờ 30: Họp Thường trực UBND Thành phố nghe phòng Nội vụ báo cáo về công tác nhân sự

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. NV

Theo GM số 209 ngày 16/4/2021

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Tuấn

Đ/c Xuân

Đ/c Hương

- 07 giờ 30: Dự khai mạc Hội thi gói bánh chưng lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Đ/c Hương

P. VHTT

TTVHTT

Theo KH

Đền thờ

Hùng Vương,

Số 12

Bạch Đằng

Đ/c Tuyến

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Họp đối thoại trước khi áp dụng biện pháp hành chính thu hồi đất thuộc khu đất chuyển nhượng của Ngân hàng công thương Việt Nam tại Phường 11, TPVT

Đ/c Thảnh;

Đ/c Thuấn

P. TNMT

TTPTQĐ

Theo GM số 206 ngày 16/4/2021 của UBND TPVT

HT

UBND P. 11

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 08 giờ 30: Tiếp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN TPVT

TTr. UBND

PNV

Theo GM số 30 ngày 12/4/2021 của Ban Trị sự GHPGVN TPVT

PH

 Thành ủy

Đ/c Tuyến

Đ/c Hằng

- 09 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo kế hoạch chỉnh trang đô thị và VSMT trên địa bàn tỉnh chào mừng 30 năm ngày thành lập tỉnh

TTr.UBND

P. QLĐT

Theo GM số  của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy Vũng Tàu nghe báo cáo về công tác tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử, cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức kỳ họp HĐND Thành phố lần thứ 17.

Đ/c Thảnh

P. NV

Theo GM số 188 của Thành ủy Vũng Tàu

PH

Thành ủy

Đ/c Tuyến

Đ/c Hào

- 14 giờ 00: Làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM số 269 ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh

VPUBT (501)

Đ/c Tuyến

Đ/c Hào

- 15 giờ 00: Làm việc với Thanh tra tỉnh

Đ/c Thảnh

TTPTQĐ

Theo GM của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 17 giờ 00: Dự họp Ban chỉ đạo công tác bầu cử Thành phố rà soát một số công việc liên quan

Đ/c Thảnh

P. NV

Theo GM số 17 ngày 16/4/2021 của BBC

PH

Thành ủy

Đ/c Tuyến

Đ/c Hào


 

Thứ Ba

20/4


Sáng

- 08 giờ 00: Làm việc với Đảng ủy, UBND xã Long Sơn và các Doanh nghiệp về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn xã Long Sơn

- 09 giờ 30: Làm việc với Đảng ủy, UBND các phường: 10, 11, 12 để bàn giải pháp tăng cường về công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn

Đ/c Thảnh;

Đ/c Thuấn

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo GM số 208 ngày 16/4/2021 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 07 giờ 30: Dự chấm thi và trao giải Hội thi gói bánh chưng lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Đ/c Hương

P. VHTT;

TTVHTT

Theo KH

Đền thờ Hùng Vương –

Mẫu Cửu,

Số 12, Bạch Đằng, P5

Đ/c Tuyến

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Làm việc với UBND các Phường: 2, 8, Thắng Tam về tình hình thực hiện phát triển KTXH, QPAN năm 2021

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Ban LĐVP

Đ/c Đỉnh

- 15 giờ 00: Dự Họp Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ thực hiện các kiến nghị của các Huyện, Thị, Thành ủy

Đ/c Thuấn

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Tuấn

Đ/c Đỉnh 

Thứ Tư

21/4
 

- Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10/3)

- 06 giờ 30:  Dự lễ dâng hương Giỗ Tỗ Hùng Vương

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. VHTT

Theo GM

của UBND TPVT

Đền thờ Hùng Vương –

 Mẫu Cửu,

Số 12, Bạch Đằng, P5

Ban LĐVP

Đ/c HằngThứ Năm

22/4


 

Sáng

- 07 giờ 30: Làm việc với UBND các Phường: 5, Thắng Nhì, NAN về tình hình thực hiện phát triển KTXH, QPAN năm 2021

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Ban LĐVP

Đ/c Đỉnh

- 08 giờ 00: Dự họp thông qua dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp HĐND giữa năm 2021 về ban hành quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh BR-VT được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực từ ngày 04/10/2001

TTr. UBND

CA TPVT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c  Xuân

Đ/c Khánh

- 08 giờ 00: Dự họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng 30/4 và Ngày truyền thống của cựu tù kháng chiến Tỉnh

Đ/c Hương

PNV

Theo GM ngày 15/4/2021 của Hội Người tù KC TPVT

Trụ trở Khối vận Số 04 HHT

Đ/c Tuyến

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Tiếp công dân bà Nguyễn Thị Hòe;

- 09 giờ 30: Nghe phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận của ông Hồ Văn Thông, tại phường NAN và bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phường 5, TPVT

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Vinh;

Đ/c Bình

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Ủy ban bầu cử lần thứ 3

Đ/c Thảnh

P. NV

Theo GM

của UBBC tỉnh

VPUBT (501)

Đ/c Tuyến

Đ/c Hào

- 14 giờ 00: Dự nghe báo cáo xử lý vướng mắc liên quan đến tài chính sau cổ phần hóa đối với Công ty CP Khoa học công nghệ Việt Nam

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo giải quyết vướng mắc về BTGPMB các dự án do BQLDAGT khu vực cảng CM-TV và BQLDACN giao thông tỉnh làm chủ đầu tư

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 16 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo việc xây dựng các giải pháp cụ thể trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Du lịch chất lượng cao đáp ứng nhu cầu cấp thiết trên địa bàn tỉnh

Đ/c Hương

P. VHTT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Tuyến

Đ/c Cần

- 16 giờ 30: Họp nghe báo cáo việc đầu tư dự án đường quy hoạch kết nối đường Thi Sách ra đường Thùy Vân

Đ/c Thảnh

PTCKH

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Ban LĐVP

Đ/c Khánh 

Thứ Sáu

23/4

Sáng

- 06 giờ 30: Dự lễ phát động Tháng VSAT thực phẩm năm 2021

Đ/c Hương

P. Y tế

Theo GM

của UBND TPVT

01 Ba Cu

Đ/c Tuyến

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự khai mạc Hội nghị tập huấn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

TTr. UBND

P. QLĐT,

PTCKH,

BALDA1, 2

Theo GM

của UBND tỉnh

HTA-TTHN

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 08 giờ 00: Làm việc với VNPT về dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4

- 09 giờ 30: Làm việc với Bưu điện thành phố Vũng Tàu về trả hồ sơ hành chính qua đường Bưu điện

Đ/c Thuấn

VP

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Cường

- 08 giờ 30: Dự họp Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đảo Gò Găng.

Đ/c Thảnh

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Tuấn

Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Họp Thường trực UBND Thành phố nghe báo cáo:

1. Nghe phòng Quản lý đô thị báo cáo:

-  Về việc góp ý các vị trí dự kiến di dời tượng đài dầu khí;

- Về hướng dẫn giải quyết việc sửa chữa nhà sau khi Nhà nước thu hồi đất của bà Bùi Thị Kén tại xã Long Sơn, TPVT;

- Về Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện Đề án phát triển cây xanh đô thị TPVT tầm nhìn đến năm 2050 - Giai đoạn 2021-2025.

2. Nghe Thanh tra Thành phố báo cáo kết quả xác minh nội dung đơn khiếu nại của:

- Bà Lê Vân Anh, Phường Hàn Thuyên, P10. TPVT thuộc DA đường Cầu Cháy (đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2);

- Ông Trần Quốc Hùng thuộc dự án Khu Tái định cư Tây Bắc AIII, P12, TPVT

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. QLĐT;

Thanh tra TP

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Tuấn;

Đ/c Hà

Đ/c Khánh;

Đ/c Bình

- 14 giờ 00: Dự họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo kế hoạch tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, 27/12/2017 về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh BR-VT;

2. Báo cáo đề cương, kịch bản chương trình quảng bá du lịch tỉnh BR-VT trên kênh truyền hình Mỹ (CNN);

3. Nghe báo cáo chủ trương rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính các dự án bên ngoài khu công nghiệp.

TTr. UBND

P. VHTT,

P. TCKH.

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Tuyến

Đ/c Hà

Đ/c Cần;

Đ/c Khánh


 

Thứ Bảy 24/4

- 08 giờ 00: Họp nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án trọng điểm.

Đ/c Thảnh

Đ/c Thuấn

P. TCKH;

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

-14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

TTr.UBND

CATP,

các phòng: QLĐT, TNMT, CATP,

Đội TTĐT

Đ/c Nhân

- 20 giờ 00: Dự lễ Khai mạc “Tuần lễ Món ngon phố biển Vũng Tàu năm 2021”

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. KT,

P. VHTT

Theo GM

của UBND TPVT

Công viên Quang Trung, TPVT

Ban LĐVP

Đ/c Cần 

Chủ Nhật

25/4

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

-14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

TTr.UBND

CATP,

các phòng: QLĐT, TNMT, CATP,

Đội TTĐT

Đ/c Nhân

                   

Lưu ý: Lịch công tác tuần của UBND TPVT có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Trần Anh Tuấn