Lịch công tác của Thường trực UBND TP. Vũng Tàu từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021
07:55:00 | 08-06-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

`CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 07/6/2021 ĐẾN NGÀY 13/6/2021

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

07/6

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo giải quyết khiếu nại của công dân tại TPVT

Đ/c Thảnh

PTNMT

Theo GM số 440 ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh

VPUBT (207)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 08 giờ 30: Dự họp trực tuyến nghe báo cáo Kế hoạch và kinh phí tổ chức Chương trình “Quảng bá xúc tiến du lịch số và Hội chợ du lịch trực tuyến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021”

Đ/c Hương

P. VHTT

Theo GM số 441 ngày 04/6/2021

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Tuấn

Đ/c Cần

- 09 giờ 30: Dự họp trực tuyến thông qua báo cáo đánh giá thực hiện QH tổng thể phát triển du lịch tỉnh BR-VT đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2030

Đ/c Hương

P. VHTT

Theo GM số 441 ngày 04/6/2021

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Tuấn

Đ/c Cần

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp trực tuyến Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo xử lý vướng mắc liên quan khu đất dự án One Opera Complex tại TPVT.

Đ/c Thảnh

P. TCKH, P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

HT 89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình
 

Thứ Ba

08/6

Sáng

- 08 giờ 00: Dự làm việc về Đề án Truyền thông tỉnh BR-VT giai đoạn 2020 - 2025

TTr. UBND

P. VHTT

Theo GM

của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

Đ/c Tuấn

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Nghe phòng GDĐT báo cáo KH phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia

Đ/c Hương

P. GDĐT

The0 GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Tuấn

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo tình hình xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 5 tháng đầu năm 2021

Đ/c Thảnh

Thanh tra, P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 09 giờ 30; Dự họp nghe báo cáo về bố trí vốn xây dựng trụ sở công an, quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp trực tuyến Thường trực UBND tỉnh:

1. Thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về chuyển đổi số, đô thị thông minh, gắn với cải cách hành chính;

2. Nghe báo cáo hỗ trợ kinh phí đào tạo sinh viên ngành y tế tỉnh BR-VT.

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Tuấn

Đ/c Cường, Khánh

- 14 giờ 00: Dự họp nghe các cơ quan báo cáo rà soát nguồn gốc diện tích đất cắt dọn cây, dây leo và cây bụi tại số 40, đường Hạ Long, phường 2.

TTr. UBND

P. KT,

 P. TNMT

Theo GM

của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Tuấn

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Họp Hội đồng thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Khoa học và Công nghệ biển, tại phường 12, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thảnh

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Tuấn

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

TTr. UBND

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Cần

- 16 giờ 00: Dự họp BTV Thành ủy Vũng Tàu

Đ/c Thảnh

P. TCKH

Theo GM

của Thành ủy

PH

 Thành ủy

Đ/c Hà

Đ/c Khánh
 

Thứ Tư

09/6

 

 

Sáng

- 07 giờ 00: Họp Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu nghe báo cáo về công tác nhân sự

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. NV

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Xuân

- 08 giờ 00: Dự họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2021

Đ/c Thảnh

P. TKCH, VP

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

- 08 giờ 30: Làm việc với Thanh tra tỉnh về giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Liễu và ông Hoàng Văn Đại có đất thu hồi thuộc DA đường Bình Giã (đoạn 30/4 đến đường 2/9) P. 10

TTr. UBND

Thanh tra, P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

 - 08 giờ 30: Dự làm việc với các cơ quan chuyên môn về việc thực hiện Kết luận số 07/KL-UBND ngày 15/8/2016 của UBND Thành phố.

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Nghe xem xét giải quyết một số kiến nghị của Công ty TNHH xây dựng Sao Mai

Đ/c Thảnh

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 15 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo 167

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 16 giờ 00: Họp Thường trực UBND TPVT nghe phòng TCKH báo cáo dự thảo Kế hoạch hành động của UBND thành phố Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành phố Vũng Tàu và một số nội dung liên quan.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Tuấn

Đ/c

Khánh

Thứ Năm

10/6

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy nghe UBKT Tỉnh uỷ thông báo kết quả làm việc đối với Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác tài chính.

Đ/c Thảnh

P. TCKH

Theo GM

của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp trực tuyến nghe báo cáo dự án cải tạo, nâng cấp nút giao tượng đài Dầu khí, TPVT

Đ/c Thảnh

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo đề xuất chủ trương ĐTDA Xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích thông minh phục vụ quản lý, giám sát xử lý vi phạm về trật tự ATGT và đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội (giai đoạn 1)

TTr. UBND

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ giai đoạn 2018-2020

Đ/c Hương

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Tuấn

Đ/c Cần
 

Thứ Sáu

11/6

Sáng

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống quản lý điều hành đô thị thông minh thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thảnh

P. QLĐT, Ban QLDA ĐTXD 2

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Tuấn

Đ/c Hiếu

- 08 giờ 30: Làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc rà soát, thống nhất quy hoạch Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, giai đoạn 2021 - 2030

Đ/c Hương

P. KT,

 P. TNMT,

 P. QLĐT,

Hạt KL VT- PM

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Tuấn

Đ/c Cần

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo tình hình quản lý, sản xuất kinh doanh và kiến nghị, đề xuất của các cảng cá trên địa bàn tỉnh

TTr. UBND

P. KT

Theo GM

của UBDN tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Tuấn

Đ/c Cần

Chiều

- 14 giờ 00: Họp Thường trực UBND TPVT:

1. Phòng QLĐT báo cáo về việc góp ý dự thảo điều chỉnh QĐ số 15/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016; QĐ số 21/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 về cấp phép xây dựng và QĐ số 29/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 về khu vực có ý nghĩa quan trọng trong đô thị trên địa bàn Tỉnh BRVT;

2. Nghe phòng TNMT báo cáo:

- Về chủ trương di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu;

-  Về việc thu hồi đất của bà Trần Thị Chuột liên quan công trình đường giao thông nối từ đường XVNT sang Công viên Bàu Sen (thuộc công trình Câu lạc bộ thể thao dưới nước, Phường 2)

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. QLĐT, P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c

Bình, Khánh

Thứ Bảy

12/6

- 08 giờ 00: Dự họp trực tuyến UBND tỉnh chuyên đề cải cách hành chính

Đ/c Thảnh

P. NV

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

-14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

TTr.UBND

CATP,

các phòng: QLĐT, TNMT, CATP,

Đội TTĐT

Đ/c Nhân 

Chủ Nhật

06/6

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

-14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

TTr.UBND

CATP,

các phòng: QLĐT, TNMT, CATP,

Đội TTĐT

Đ/c Nhân

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Trần Anh Tuấn