Lịch công tác của Thường trực UBND TP. Vũng Tàu từ ngày 21/6/2021 đến ngày 27/6/2021
10:55:00 | 22-06-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

`CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 21/6/2021 ĐẾN NGÀY 27/6/2021

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

21/6

Sáng

- 07 giờ 30: Dự kỳ họp thứ Nhất HĐND Thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM

của HĐND TPVT

HT

76 TCĐ

Đ/c Tuấn

Đ/c Xuân

Đ/c Hào

- 08 giờ 30: Dự họp trực tuyến thông qua kế hoạch dự trữ hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trên địa bàn huyện Côn Đảo trong tình hình dịch Covid-19 và trên địa bàn tỉnh BR-VT trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

TTr. UBND

P. KT

Theo GM số 502 ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh

HT 89

LTK

Đ/c Tuấn

Đ/c Cần

- 10 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về công tác nhân sự

Đ/c Thảnh,

Đ/c Thuấn

VP

Theo GM

của Thành ủy

HT

76 TCĐ

Đ/c Xuân

Chiều

- 14 giờ 00: Dự tiếp đoàn kiểm tra của UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thảnh

Đ/c Hương

P. Y tế, TTYT

Theo GM số 501 ngày 18/6/2021 của UBND TPVT

Theo GM

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự họp trực tuyến UBND tỉnh làm việc với Sở Công thương:

1. Nghe báo cáo đánh giá hiện trạng, tiềm năng và tổng hợp đề xuất phát triển điện gió trên địa bàn tỉnh BR-VT;

2. Nghe báo cáo đề nghị TCT Điện lực miền Nam bố trí kế hoạch vốn trung hạn, đầu tư cấp điện cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

TTr. UBND

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Tuấn

Đ/c Cần

- 14 giờ 00: Họp rà soát, thống nhất danh mục văn bản dự thảo bản giấy trình kèm bản điện tử

Đ/c Thuấn

VP

Theo GM số 322 ngày 17/6/2021 của UBND TPVT

Trung tâm IOC

Đ/c Tuấn

Đ/c Hiếu


 

Thứ Ba

22/6

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển Du lịch giai đoạn 2021 – 2025

Đ/c Hương

P. VH&TT

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Tuấn

Đ/c Cần

- 08 giờ 00: Dự làm việc với Đoàn kiểm tra 180-QĐ/TU Tỉnh ủy

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM

 của Thành ủy

Trung tâm IOC

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 10 giờ 00: Họp rà soát và có quan điểm liên quan đến hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn ranh giới đất lâm nghiệp, nhưng nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất ổn định trước thời điểm UBND Tỉnh, UBND Thành phố ban hành quyết định xác lập đất lâm nghiệp  

Đ/c Thảnh,

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo việc thu hồi số tiền ngân sách đã hỗ trợ cho Công ty CP Trùng Dương Thái Sơn từ nguồn tiền bồi thường, GPMB được khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp của dự án KDL Trùng Dương tại phường 10, phường 11, TPVT

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 09 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo việc thu hồi 18.039,7 m2 đất tại phường 12, thành phố Vũng Tàu dự án Nhà máy sản xuất nước đá Quốc Hương

TTr. UBND

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự làm việc với Đoàn kiểm tra 180-QĐ/TU Tỉnh ủy

TTr. UBND

TTPTQĐ

Theo GM

 của Thành ủy

Trung tâm IOC

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy nghe báo cáo về các công trình xây dựng trái pháp luật; khiếu nại tập trung của khách hàng dự án Công ty DIC

Đ/c Thảnh

Đ/c Thuấn

P. QLĐT

Theo GM

 của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 15 giờ 30: Dự họp trực tuyến thông qua Kế hoạch hành động thực hiện QĐ số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của TTCP phê duyệt chiến lược tài chính toàn diện quốc gia năm 2025, định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Khánh
 

Thứ Tư

23/6
 

Sáng

- 08 giờ 00: Họp rà soát hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất một số dự án trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thảnh

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 08 giờ 00: Dự làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.

Đ/c Hương

P.LĐTBXH

Theo CV 2075/SLĐTBXH ngày 18/6/2021

Ph 2

89 LTK

Đ/c Tuấn

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra số 261/KL-TTr, ngày 17/9/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh

Đ/c Thuấn

P. QLĐT,

P. TNMT,

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 09 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo kết luận thanh tra dự án Bến thuyền du lịch Công ty CP Vũng Tàu Marina tại KCN Đông Xuyên

Đ/c Thuấn

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 08 giờ 30: Dự họp Ban Chỉ đạo đấu giá quyền khai thác khoáng sản và nghe báo cáo Tổng kết Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 15/7/2015 về tăng cường hiệu lực thi hành chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp trực tuyến nghe báo cáo dự thảo Đề án chuyển đổi IPv6 trong hạ tầng mạng lưới, dịch vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh BR-VT giai đoạn 2020 – 2023

TTr. UBND

VP,

P. VH&TT

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Cường

- 14 giờ 00: Họp nghe Đơn vị tư vấn báo cáo dự thảo Đề án “Phát triển sản phẩn du lịch chất lượng cao giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2035 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu”.

Đ/c Thảnh,

Đ/c Hương

P. VHTT

Theo GM

của UBND TPVT

Ph 2

89 LTK

Đ/c Tuấn

Đ/c Cần

- 14 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

1. Dự án đê Hải Đăng đợt 20, phường 12 (06 hộ)

2. Dự án Kênh Bến Đình đợt 4, phường 5 (16 hộ)

3. Dự án Khu đô thị Trung tâm Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh (07 hộ)

4. Dự án Trung tâm Thương mại Thái Dương, phường 3 (02 hộ theo bản án)

5. Dự án Đường Long Sơn – Cái Mép, xã Long Sơn (05 hộ GQKN)

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình


 

Thứ Năm

24/6
 

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp trực tuyến Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Thường trực UBND tỉnh (cả ngày):

1. Nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh;

2. Nghe báo cáo tình hình triển khai dự án KCN dầu khí Long Sơn;

3. Nghe báo cáo tình hình thu, chi 6 tháng đầu năm 2021;

4. Nghe báo cáo thực hiện Chương trình quảng bá du lịch tỉnh trên mạng tin tức truyền hình cáp CNN giai đoạn 2021-2025;

5. Thông qua tờ trình về Quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC có hiệu lực từ ngày 04/10/2001

Đ/c Hương

P. VHTT, P. TCKH, P.KT

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Tuấn, Đ/c Hà

Đ/c Hằng,

Đ/c Khánh

- 08 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xét duyệt phương án hỗ trợ, di dời cho 102 hộ gia đình, cá nhân thuộc Khu đất Cụm 3

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 08 giờ 30:  Dự làm việc với Đoàn kiểm tra 180-QĐ/TU Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy

Đ/c Thảnh

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Chiều

- 14 giờ 00: Tiếp công dân:

1. Ông Nguyễn Văn Đại, Phường 7;

2. Ông Võ Văn Đồng (con ông Võ Văn Đề), P. 11;

3. Ông Nguyễn Xuân Đề, Phường Rạch Dừa.

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Vinh

- 14 giờ 00: Họp Hội đồng thẩm định đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở số 2 phía Tây đường 3/2, phường 11, thành phố Vũng Tàu đối với dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư diện tích 4,046 ha )

Đ/c Thảnh

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Tuấn

Đ/c Khánh
 

Thứ Sáu

25/6

Sáng

- 08 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 Đoàn ĐBQH Khóa XIV tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Đ/c Thảnh

VP

Theo GM của Đoàn ĐBQH tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Tuấn

Đ/c Hào

- 08 giờ 30: Dự họp thông qua các tờ trình tại kỳ họp HĐND giữa năm 2021:

1. Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất để thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh;

2. Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Chiều

- 14 giờ 00: Họp Thường trực UBND TPVT:

1. Nghe phòng Nội vụ báo cáo về công tác nhân sự

2. Phòng QLĐT báo cáo

- Về việc góp ý dự thảo điều chỉnh QĐ số 15/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016; QĐ số 21/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 về cấp phép xây dựng và QĐ số 29/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 về khu vực có ý nghĩa quan trọng trong đô thị trên địa bàn Tỉnh BRVT.

- Về việc cung cấp thông tin quy hoạch và có ý kiến về xây dựng đối với phần diện tích 89,9m2 thuộc tờ bản đồ số 05, Phường 3, TPVT

3. Nghe Thanh tra Thành phố báo cáo:

- Bà Mai Thị Chao thuộc DA đường Long Sơn – Cái Mép, Thôn 2, xã Long Sơn, TPVT;

- Ông Nguyễn Văn Bình, thuộc DA đường Long Sơn – Cái Mép, Thôn 2, xã Long Sơn, TPVT

- Ông Trần Quốc Hùng, thuộc DA Khu TĐC Tây Bắc đường AIII, P.12, TPVT;

- Ông Nguyễn Văn Hát, thuộc DA đường Lê Quang Định(đoạn từ 30/4 đến Bình Giã), Phường Thắng Nhất.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. NV,

P. QLĐT,

Thanh tra

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân, Đ/c Hà

Đ/c

Khánh, Bình,

Thứ Bảy

26/6

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

-14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

TTr.UBND

CATP,

các phòng: QLĐT, TNMT, CATP,

Đội TTĐT

Đ/c Huy 

Chủ Nhật

27/6

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

-14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

TTr.UBND

CATP,

các phòng: QLĐT, TNMT, CATP,

Đội TTĐT

Đ/c Huy

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

                                                                  

 

Trần Anh Tuấn