Lịch công tác tuần của UBND thành phố từ ngày 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021
10:45:00 | 12-07-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

`CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 12/7/2021 ĐẾN NGÀY 18/7/2021

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

12/7

Sáng

- 07 giờ 00: Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống Covid-19

Đ/c Thảnh,

Đ/c Hương

P. Y tế

Theo KH

Thực địa

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 07 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo về công tác phòng chống dịch bệnh trong khu, cụm công nghiệp trên địa bàn

Đ/c Thuấn

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Xuân

Đ/c Cần

Chiều

- 14 giờ 00: Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống Covid-19

Đ/c Thảnh,

Đ/c Hương

P. Y tế

Theo KH

Thực địa

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng 

Thứ Ba

13/7

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban dân vận Trung ương

TTr. UBND

P. NV

Theo GM

của BDV Tỉnh ủy

PH Ban TGTU

Đ/c Xuân

Đ/c Tiến

- 08 giờ 00: Dự họp thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 24/7/2017 về phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh

TTr. UND

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Cần

- 08 giờ 00: Nghe báo cáo kết quả tổ chức thi hành Bản án hành chính sơ thẩm số 06/2021/HC–ST ngày 05/3/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ( vụ ông Nguyễn Bá Tòng).

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 10 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo trình tự, thủ tục điều chỉnh diện tích KCN dầu khí Long Sơn

TTr. UBND

P. QLĐT, P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c  Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Nghe Phòng QLĐT báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch hành động của UBND TPVT thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đ/c Thuấn

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

 

Thứ Tư

14/7
 

Sáng

- 07 giờ 30: Dự khảo sát tuyến đường hiện hữu nằm trong dự án Hồ Mây Park tại núi Lớn của Công ty CP Cáp treo Vũng Tàu

Đ/c Thảnh

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

Thực địa

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 09 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo giải quyết kiến nghị của Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu

Đ/c Thảnh

P. TNMT, P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 10 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo rà soát nguồn gốc đất, việc phù hợp quy hoạch và tỷ lệ % bố trí nhà ở xã hội dự án khách sạn du lịch và biệt thự Lâm Đường tại Phường 8, TPVT

Đ/c Thảnh

P. QLĐT, P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 10 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo thẩm định điều chỉnh dự án Khu du lịch Đại Dương tại phường 11, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thảnh

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 08 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo - Dân tộc Thành phố nghe báo cáo về tình hình xử lý các công trình tôn giáo vi phạm trật tự xây dựng

Đ/c Hương

P. NV

Theo GM

 của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Hà

Đ/c Hằng, Khánh

- 08 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo việc thi hành các bản án hành chính;

- 10 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo kết quả rà soát nội dung thanh tra đối với dự án khu nhà ở Decoimex mở rộng tại kênh Bến Đình, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P. TP, Thanh tra, Chi cục Thuế

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy Vũng Tàu làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo nghe báo cáo về tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo

Đ/c Hương

P. GDĐT

Theo GM

 của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Làm việc với hai Tổ công tác liên ngành hỗ trợ và thực hiện trong công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng, đất đai, môi trường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thảnh,

Đ/c Thuấn

P. TP,

P. TNMT, P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

 

Thứ Năm

15/7

 

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

TTr. UBND

VP

Theo GM

của HĐND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

- 08 giờ 30: Dự họp Ban Chỉ đạo 167

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 09 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo đấu giá quyền khai thác khoáng sản và nghe báo cáo Tổng kết Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 15/7/2015 về tăng cường hiệu lực thi hành chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 10 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo việc đầu tư hệ thống camera giám sát tải trọng tại các mỏ đá và bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh

TTr. UBND

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo về các nội dung kiến nghị chưa thực hiện xong, khó có khả năng thực hiện tại các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2018, năm 2019 và các kiến nghị của Đoàn công tác số 3, 4,5 – BCĐTW về phòng chống tham nhũng

Đ/c Thảnh

Thanh tra, P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Nghe Phòng TNMT báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch hành động của UBND TPVT thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

 

Thứ Sáu

16/7

Sáng

- 08 giờ 00: Họp Thường trực UBND TPVT nghe:

1. Phòng QLĐT báo cáo:

- Về việc góp ý dự thảo điều chỉnh QĐ số 15/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016; QĐ số 21/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 về cấp phép xây dựng và QĐ số 29/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 về khu vực có ý nghĩa quan trọng trong đô thị trên địa bàn tỉnh BR-VT;

- Về việc cung cấp thông tin quy hoạch và có ý kiến về xây dựng đối với phần diện tích 89,9m2 thuộc tờ bản đồ số 05, Phường 3, TPVT;

- Về việc ban hành Quy định quản lý hệ thống cây xanh đô thị, công viên và vườn hoa trên địa bàn thành phố Vũng Tàu;

2. Nghe Thanh tra Thành phố báo cáo kết quả thực hiện các cuộc thanh tra trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (từ năm 2015 đến ngày 25/6/2021);

3. Nghe Thanh tra Thành phố báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của:

- Bà Mai Thị Chao thuộc DA đường Long Sơn – Cái Mép, Thôn 2, xã Long Sơn, TPVT;

- Ông Nguyễn Văn Bình, thuộc DA đường Long Sơn – Cái Mép, Thôn 2, xã Long Sơn, TPVT

- Ông Trần Quốc Hùng, thuộc DA Khu TĐC Tây Bắc đường AIII, P.12, TPVT;

- Ông Nguyễn Văn Hát, thuộc DA đường Lê Quang Định(đoạn từ 30/4 đến Bình Giã), Phường Thắng Nhất.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. QLĐT,

Thanh tra

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c

Khánh, Bình,

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo rà soát, lựa chọn địa điểm triển khai xây dựng chợ đêm để phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh

Đ/c Hương

P. QLĐT,

P. KT,

P. VHTT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Cần

- 09 giờ 30: Dự làm việc với Sở Du lịch:

1. Nghe báo cáo Kế hoạch xây dựng và phục hồi thương hiệu, địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh trước đây;

2. Chương trình phát triển sản phẩm du lịch tỉnh đến năm 2025;

3. Đề xuất các điểm trạm dừng, điểm bán hàng phục vụ du khách

Đ/c Hương

P. VHTT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Cần

- 09 giờ 30: Dự họp Ban Chỉ đạo đấu giá quyền khai thác khoáng sản và nghe báo cáo Tổng kết Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 15/7/2015 về tăng cường hiệu lực thi hành chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống quản lý điều hành đô thị thông minh thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P. QLĐT, Ban QLDA ĐTXD 2

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

TP Vũng Tàu

Đ/c Hà

Đ/c Hiếu

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo kế hoạch thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025

TTr. UBND

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Cần

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong công tác xây dựng chính sách hỗ trợ ngư dân khi Nhà nước giải tỏa đăng đáy trên địa bàn tỉnh

Đ/c Hương

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Cần

- 15 giờ 00: Dự họp thông qua dự thảo Quyết định ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn TPVT từ năm 2021 đến năm 2025

TTr. UBND

P. QLĐT, P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 15 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo về quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh

TTr. UBND

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Cần

Thứ Bảy

17/7

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

-14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

TTr.UBND

CATP,

các phòng: QLĐT, TNMT, CATP,

Đội TTĐT

Đ/c Huy 

Chủ Nhật

18/7

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

-14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

TTr.UBND

CATP,

các phòng: QLĐT, TNMT, CATP,

Đội TTĐT

Đ/c Huy

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân