Lịch công tác tuần của Thường trực UBND từ ngày 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021
02:08:00 | 29-09-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

`CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 09/8/2021 ĐẾN NGÀY 15/8/2021

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

09/8

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp Thường trực Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường 11.  

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Thành ủy

UBND P11

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Họp giao ban giữa Thường trực Thành ủy với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố và  phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Bình, Hằng

- 15 giờ 30: Dự họp giao ban trực tuyến với BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh BRVT

Đ/c Thảnh

P. Y tế,

TT Y tế

Theo CV số 9935, ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 16 giờ 30: Dự họp giao ban trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đ/c Thảnh

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Tỉnh ủy

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng 

Thứ Ba

10/8

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp góp ý sửa đổi, bổ sung dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ, TP

Theo GM số 390 ngày 08/8/2021 của UBND TPVT

HT 89

LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 08 giờ 30: Dự họp Thường trực Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường 10.  

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Thành ủy

UBND P10

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp giao ban trực tuyến với BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh BRVT

Đ/c Thảnh

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 16 giờ 30: Dự họp giao ban trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đ/c Thảnh

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Tỉnh ủy

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng 

Thứ Tư

11/8

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 (cả ngày)

Đ/c Thảnh

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

- 09 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các công trình xây dựng trên địa bàn TPVT

Đ/c Thuấn

P. QLĐT

Theo Kế hoạch

Thực địa

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Họp giao ban giữa Thường trực Thành ủy với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố và  phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Bình, Hằng

- 16 giờ 30: Dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch  Covid-19

Đ/c Thảnh

Đ/c Hương

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Tỉnh ủy

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 17 giờ 30: Dự họp giao ban trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đ/c Thảnh

Đ/c Hương

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Tỉnh ủy

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

 

Thứ Năm

12/8

 

Sáng

- 07 giờ 00:  Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 09 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các khu vực Cảng trên địa bàn TPVT

Đ/c Thuấn

P. QLĐT

Theo Kế hoạch

Thực địa

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Họp giao ban giữa Thường trực Thành ủy với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố và  phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Bình, Hằng

- 15 giờ 30: Dự họp giao ban trực tuyến với BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh BRVT

Đ/c Thảnh

Đ/c Hương

P. Y tế,

TT Y tế

Theo CV số 9935, ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 16 giờ 30: Dự họp giao ban trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đ/c Thảnh

Đ/c Hương

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Tỉnh ủy

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng 

Thứ Sáu

13/8

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 09 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại DA Khu công nghiệp Hóa dầu Long Sơn, tại xã Long Sơn, TPVT

Đ/c Thuấn

P. QLĐT

Theo Kế hoạch

Thực địa

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến một số nội dung về công tác cán bộ

Đ/c Thảnh

Đ/c Thuấn

P. NV

Theo GM

 của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Tiến

- 15 giờ 30: Dự họp giao ban trực tuyến với BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh BRVT

Đ/c Thảnh

Đ/c Hương

P. Y tế,

TT Y tế

Theo CV số 9935, ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 16 giờ 30: Dự họp giao ban trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đ/c Thảnh

Đ/c Hương

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Tỉnh ủy

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Thứ Bảy

14/8

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Bá; Đ/c Hằng

- 09 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở chế biến hải sản trên địa bàn TPVT

Đ/c Thuấn

P. TNMT,

 P. KT

Theo Kế hoạch

Thực địa

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Bá; Đ/c Hằng

 

Chủ Nhật

15/8

Sáng

- 07giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Bá; Đ/c Hằng

- 09 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cảng vận chuyển hải sản trên địa bàn TPVT

Đ/c Thuấn

P. TNMT,

 P. KT

Theo Kế hoạch

Thực địa

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Bá;

Đ/c Hằng

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân