Lịch công tác tuần của Thường trực UBND từ ngày 16/8/2021 đến ngày 22/8/2021
02:10:00 | 29-09-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

`CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 16/8/2021 ĐẾN NGÀY 22/8/2021

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

16/8

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 30: Họp giao ban giữa Thường trực Thành ủy với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố và  phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Bình, Hằng

- 15 giờ 30: Tham gia xét nghiệm Sars-Cov-2 cho đại biểu tham dự Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa VII

Đ/c Thảnh

VP

Theo TB số 368 ngày 10/8/2021 của VP UBT

Sảnh tầng 1, TTHC số 11, đường Phạm Văn Đồng, P. Phước Trung, TPBR

Đ/c Xuân

- 15 giờ 30: Dự họp giao ban trực tuyến với BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh BRVT

Đ/c Thảnh

P. Y tế,

TT Y tế

Theo CV số 9935, ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 16 giờ 30: Dự họp giao ban trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đ/c Thảnh

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Tỉnh ủy

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng 

Thứ Ba

17/8

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Họp trực tuyến Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xét duyệt các DA:

1. Trụ sở Khu phố 2, phường 9 (01 đơn vị)

2. Trung tâm VHHTCĐ Phường 12 (02 hộ thuê nhà).

3. Đường Bình Giã, phường 10 (đợt 11) (18 hộ).

4. Đường Nguyễn Bảo (đợt 10) phường Thắng Nhì (17 hộ).

5. Đường Mạc Đĩnh Chi (đợt 7) phường 4 (20 hộ).

TTr. UBND

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

& điểm cầu Phường, xã

Đ/c Hà

Đ/c Cần

- 08 giờ 30: Dự Kỳ họp thứ Hai - HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đ/c Thảnh

VP

Theo GM số 25 ngày 09/8/2021 HĐND tỉnh

HTA - TTHN

Đ/c Hà

Đ/c Trinh

Chiều

- 14 giờ 30: Họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Bình, Hằng

- 14 giờ 00: Họp trực tuyến Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xét duyệt các DA:

1. Vỉa hè Trương Công Định (đợt 1) phường NAN (18 hộ).

2. Đường Lê Quang Định (đợt 2) phường 9 (12 hộ)

3. Đường Hàng Điều (đợt 7) phường 11 (05 hộ)

4. Đường Cầu Cháy (đợt 12) phường 12 (17 hộ).

5. Khu Tái định cư Tây Bắc AIII, phường 12 (01 hộ GQKN)

TTr. UBND

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

& điểm cầu Phường, xã

Đ/c Hà

Đ/c Cần
 

Thứ Tư

18/8

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự làm việc với Thường trực UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Đ/c Thảnh

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Tỉnh ủy

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

 

Thứ Năm

19/8


 

Sáng

- 07 giờ 00:  Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Họp Hội đồng xét chuyển công tác theo nguyện vọng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022

Đ/c Hương

P. NV,

 P. GDĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự làm việc với Thường trực UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Đ/c Thảnh

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Tỉnh ủy

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 14 giờ 30: Họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Bình, Hằng 

Thứ Sáu

20/8

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 30: Họp giao ban giữa Thường trực Thành ủy với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố và  phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Bình, Hằng

- 15 giờ 30: Dự họp giao ban trực tuyến với BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh BRVT

Đ/c Thảnh

P. Y tế,

TT Y tế

Theo CV số 9935, ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 16 giờ 30: Dự họp giao ban trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đ/c Thảnh

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Tỉnh ủy

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Thứ Bảy

21/8

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã.

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân; Đ/c Hằng

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân; Đ/c Hằng

 

Chủ Nhật

22/8

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã.

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân; Đ/c Hằng

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân;

Đ/c Hằng

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân