Lịch công tác tuần của Thường trực UBND từ ngày 30/8/2021 đến ngày 05/9/2021
02:17:00 | 29-09-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

`CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 30/8/2021 ĐẾN NGÀY 05/9/2021

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

30/8

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 09 giờ 00: Dự họp thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Phường 8, TPVT

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Thảnh ủy

Trụ sở UBND P8

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 09 giờ 30: Họp triển khai nhiệm vụ của tổ triển khai chính sách hỗ trợ việc cung ứng hàng hóa thiết yếu và các doanh nghiệp theo Quyết định 10537/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND TPVT

Đ/c Thuấn

P. QLĐT,

 P. KT

Theo GM số 409 ngày 29/8/2021 của UBND TPVT

Trung tâm IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Thư

- 10 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo công tác lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố

Đ/c Hương

TT Y tế

Theo GM số 708 ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Phường 10, TPVT

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Thảnh ủy

Trụ sở UBND P10

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 16 giờ 00: Dự họp giao ban trực tuyến với BCĐ Covid-19 của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đ/c Thảnh

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Tỉnh ủy

Hội trường 89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng 

Thứ Ba

31/8

Sáng

- 07 giờ 15: Họp Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đ/c Thảnh

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường 89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Họp trực tuyến Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xét duyệt các DA:

1. Đoạn cuối đường Trương Công Định (đợt 3) phường 9 (12 hộ).

2. Đoạn cuối đường Trương Công Định (đợt 4) phường NAN (10 hộ).

3. Vỉa hè Đường Thùy Vân (đợt 8), phường 2 (07 hộ).

4. Đường Quy hoạch AIII (đợt 4) phường 12 (11 hộ).

5. Đường Cầu Cháy (đợt 12), phường 12 (8 hộ ).

TTr. UBND

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM số 410 ngày 30/8/2021

của UBND TPVT

Họp qua hệ thống phần mềm Zavi

Đ/c Hà

Đ/c Cần

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố làm việc trực tuyến với Bí thư Chi bộ các khu phố, thôn về công tác phòng, chống dịch và nắm bắt dư luận xã hội tại địa bàn khu dân cư

Đ/c Thảnh

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Bình, Hằng

- 15 giờ 30: Dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố làm việc trực tuyến với Trưởng các khu phố, thôn về công tác phòng, chống dịch và nắm bắt dư luận xã hội tại địa bàn khu dân cư

Đ/c Thảnh

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Bình, Hằng
 

Thứ Tư

01/9

Sáng

- 06 giờ 45: Dự lễ dâng hương Đài tưởng niệm Liệt sĩ, Đền thờ Liệt sĩ Thành phố

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. VHTT, Phòng LĐTB&XH

Theo Giấy mời

số 408 ngày 29/8/2021 của UBND TPVT

Đài tưởng niệm Liệt sĩ TPVT

Ban LĐVP

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp trực tuyến nghe báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh

Đ/c Thảnh

P. TCKH,

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

Hội trường

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 08 giờ 00: Họp Hội đồng thi tuyển chức danh quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo

Đ/c Hương

P. NV,

 P. GDĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp trực tuyến thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống quản lý điều hành đô thị thông minh thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P. QLĐT, Ban QLDA ĐTXD 2

Theo TB số 99/TB-KTNS ngày 25/8/2021 của Ban KH-NS

Hội trường IOC

Đ/c Hà

Đ/c Khánh, Đ/c Hiếu

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố, thành viên của các Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, các Tổ công tác.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Bình, Hằng

 

Thứ Năm

02/9

- Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

- 15 giờ 00: Họp giao ban trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid -19 Thành phố, các Tổ công tác với phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Bình, Hằng 

Thứ Sáu

03/9
 

- Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

- 07 giờ 30: Họp Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đ/c Thảnh

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường 89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố, thành viên của các Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, các Tổ công tác.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Bình, Hằng

- 16 giờ 00: Dự họp giao ban trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh

Đ/c Thảnh

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của tỉnh ủy

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Thứ Bảy

04/9

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã.

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Bá

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Bá

 

Chủ Nhật

05/9

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã.

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Bá

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Bá

- 15 giờ 00: Họp giao ban trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid -19 Thành phố, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố với phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Bình, Hằng

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân