Lịch công tác tuần của Thường trực UBND từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021
02:18:00 | 29-09-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

`CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 06/9/2021 ĐẾN NGÀY 12/9/2021

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

06/9

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp thống nhất phương án tổ chức test nhanh cho lực lượng cung ứng hàng hóa và lực lượng thu gom rác trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

TT Y tế,

P. KT,

P. QLĐT

Theo tin nhắn SMS

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Thư

- 09 giờ 00: Dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố giao ban với BCĐ và TTCH phường, xã.

Đ/c Thảnh

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Thành ủy

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Bình, Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp giao ban trực tuyến giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh với Huyện, Thị, Thành và phường, xã.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM số 341 ngày 05/9/2021

của Tỉnh ủy

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng 

Thứ Ba

07/9

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp trực tuyến thông qua các Tờ trình, trình tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh vào tháng 9/2021

Đ/c Hương

P. GDĐT

P. LĐTBXH

P. VHTT, VP

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Trinh

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh

Đ/c Thảnh

P. TCKH

Ban QLDA ĐTXD 1, 2

Theo GM số 726 ngày 6/9/2021

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 09 giờ 00: Dự kỳ họp chuyên đề HĐND xã Long Sơn khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026

TTr. UBND

P. NV, VP

Theo GM của HĐND TPVT

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Trinh

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng
 

Thứ Tư

08/9

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Họp hội đồng kỷ luật đối với ông Nguyễn Việt Cường, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi Trường TPVT

Đ/c Thuấn

P.NV

Theo GM số 01/GM-HĐKL ngày 26/8/2021 của HĐKL

Phòng họp số 2

Đ/c Xuân

Đ/c Tiến

Chiều

- 15 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố, thành viên các Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, các Tổ công tác.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Bình, Hằng

 

Thứ Năm

09/9

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp TTr. UBND tỉnh thông qua các tờ trình, trình tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh vào tháng 9/2021

TTr. UBND

P. TKCH

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Trinh

- 09 giờ 00: Dự họp báo về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đ/c Thảnh

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Thành ủy

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Chiều

- 15 giờ 00: Dự họp giao ban Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố, các Tổ công tác với phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Bình, Hằng
 

Thứ Sáu

10/9
 

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Họp trực tuyến Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xét duyệt các DA:

1. Đường vào Khu CN Dầu khí Long Sơn (01 hộ GQKN).

2. Đường Long Sơn – Cái Mép, xã Long Sơn (08 hộ).

3. Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam, xã Long Sơn (04 hộ GQKN)

4. Di dời khu nhà 420-422 Trần Phú, phường 5 (06 hộ).

5. Nạo vét Kênh Bến Đình đợt 5, P. Thắng Nhì (20 hộ).

6. Khu Tái định cư Long Sơn (giai đoạn 2), 5 hộ GQKN.

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

Họp qua hệ thống phần mềm Zavi

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp giao ban trực tuyến giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh với Huyện, Thị, Thành và phường, xã.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Thứ Bảy

11/9

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã.

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

- 08 giờ 00: Dự họp giao ban Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố, các Tổ công tác với phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Bình, Hằng

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

 

Chủ Nhật

12/9

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã.

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

- 15 giờ 00: Họp giao ban trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid -19 Thành phố với Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid -19 phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Bình, Hằng

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân