Lịch công tác tuần của Thường trực UBND từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021
02:23:00 | 29-09-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 27/9/2021 ĐẾN NGÀY 03/10/2021

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

27/9

Sáng

- 06 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 07 giờ 00: Họp nghe báo cáo về công tác kiểm soát vận chuyển, kinh doanh hàng hoá

Đ/c Thảnh

Đ/c Thuấn

P. QLĐT,

 P. KT

Theo tin nhắn Zalo

HT

76 TCĐ

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

- 08 giờ 00: Dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo làm việc với Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố về nội dung:

- Báo cáo kết quả công tác tiêm phòng vắc-xin Covid-19 trong thời gian qua.

- Kế hoạch công tác tiêm phòng vắc-xin Covid-19 trong thời gian tới.

Đ/c Hương

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM của Thành ủy

HT IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp thông qua Quy chế IOC trong thời gian thử nghiệm và Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên hệ thống Phản ánh hiện trường của tỉnh BR-VT trong thời gian thử nghiệm

Đ/c Thuấn

P. QLĐT,

CATPVT

VP

Theo GM số 804 ngày 27/9/2021

của UBND  tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Hiếu

Chiều

- 14 giờ 00: Họp Thường trực UBND Thành phố nghe báo cáo:

1. Nghe phòng Nội vụ báo cáo về công tác nhân sự;

2. Nghe phòng TNMT báo cáo:

- Về kết quả thực hiện, vướng mắc và kiến nghị trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị sinh thái Cù lao Bến Đình, thành phố Vũng Tàu;

- Xin ý kiến của UBND tỉnh để có cơ sở thi hành Bản án hành chính sơ thẩm số 116/2019/HC-ST ngày 31-12-2019 vụ ông Trịnh Văn Toán thuộc dự án Cải tạo nâng cấp đường 30/4 đoạn qua phường 11, thành phố Vũng Tàu.

- Việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Doãn Tuấn thuộc dự án Khu tái định cư 10ha trong 58ha, tại phường 10, thành phố Vũng Tàu.

3. Nghe phòng TCKH báo cáo về dự thảo Kế hoạch phát triển Kinh tế tập thể năm 2022.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. NV,

P. TNMT, TTPTQĐ tỉnh,

P. TCKH

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân, Đ/c Hà

Đ/c Tiến, Bình, Khánh
 

Thứ Ba

28/9

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Làm việc với Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát tình hình tiếp nhận, tiêm vắc xin Covid-19 trên địa bàn tỉnh BR-VT

Đ/c Hương

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp giao ban trực tuyến Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố, các Tổ công tác với phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

HT IOC

và điểm cầu các P, X

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố nghe báo cáo tiến độ các dự án

Đ/c Thuấn

TTPTQĐ, P. TNMT, VP

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 14 giờ 00; Tổ chức thi bài viết kỳ thi tuyển chức danh quản lý đơn vị sự nghiệp giáo dục

Đ/c Thảnh

Đ/c Hương

P. NV,

P. GDĐT

Theo Kế hoạch

Trường THCS

Vũng Tàu

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng
 

Thứ Tư

29/9

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuyên đề về: Đầu tư công năm 2021; các dự án trung hạn 2021 - 2025 vốn Trung ương.

Đ/c Thảnh

P. TCKH, Ban QLDA ĐTXD 1, 2

Theo GM

của Tỉnh ủy

VP tỉnh ủy

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp giao ban trực tuyến giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh với huyện, thị, thành và phường, xã.

Đ/c Thảnh

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Tỉnh ủy

HT IOC

và điểm cầu các P, X

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư các DA:

1. Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (01 đơn vị đất NNQL).

2. Tuyến đường vào Căn cứ Long Sơn (09 hộ thuê nhà). 3. Nạo vét Kênh Bến Đình đợt 6, phường Thắng Nhì (26 hộ, có 8 hộ bs).

 4. Nạo vét Kênh Bến Đình đợt 5, phường 5 (26 hộ, có 4 hộ bs).

5. Đường Long Sơn – Cái Mép, xã Long Sơn (08 hộ).

 6. Khu Tái định cư Long Sơn (giai đoạn 2) (05 hộ GQKN).

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

Họp qua hệ thống phần mềm Zavi

Đ/c Hà

Đ/c Bình 

Thứ Năm

30/9

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Họp Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu nghe Thanh tra Thành phố báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của công dân

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

Thanh tra

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy về các nội dung:

1. Kế hoạch thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

2. Báo cáo tình hình triển khai học trực tuyến năm học 2021-2022.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. NV

Theo GM

của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Tiến, Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố nghe báo cáo tiến độ các dự án

Đ/c Thuấn

TTPTQĐ, P. TNMT, VP

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình
 

Thứ Sáu

01/10
 

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự kỳ họp thứ Ba (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đ/c Thảnh

VP

Theo GM

của HĐND tỉnh

HTA – TTHN

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Trinh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp giao ban trực tuyến giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh với huyện, thị, thành và phường, xã.

Đ/c Thảnh

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Tỉnh ủy

HT IOC

và điểm cầu các P, X

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Thứ Bảy

02/10

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã.

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

- 08 giờ 30: Dự họp Thường trực Thành ủy về kế hoạch phục hồi kinh tế sau ngày 30/9/2021.

Đ/c Thảnh

P. TCKH

Theo GM

của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy về nội dung Đầu tư công năm 2021.

Đ/c Thảnh

P. TCKH

Theo GM

của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

 

Chủ Nhật

03/10

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã.

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân