Lịch công tác tuần của UBND Thành phố từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021
01:40:00 | 05-10-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 04/10/2021 ĐẾN NGÀY 10/10/2021

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

04/10

Sáng

- 07 giờ 30: Dự kỳ họp thứ Hai, HĐND thành phố Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

VP

Theo TB số 117 ngày 29/9/2021

của HĐND TPVT

HT Thành ủy

76 TCĐ P3

Đ/c Xuân

Đ/c Trinh

- 09 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án sân bay Gò Găng, thành phố Vũng Tàu

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TCKH

Theo GM số 831 ngày 03/10/2021 của UBND TPVT.

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 09 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo tiến độ lập Quy hoạch tỉnh và định hướng phát triển ngành, khu vực, địa phương

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM số 832 ngày 03/10/2021 của UBND TPVT.

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 11 giờ 00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của Thành ủy về công tác cán bộ.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM số 314 ngày 03/10/2021 của Thành ủy

HT Thành ủy

76 TCĐ P3

Đ/c Xuân

Chiều

- 14 gi 00: Dự hội nghị và trao đổi thông tin giữa Đoàn ĐBQH với Thường trực: HĐND, UBND,   UBMTTQVN tỉnh

Đ/c Hương

VP

Theo GM số 833 ngày 03/10/2021 của Đoàn ĐBQH tỉnh BR-VT

VPUBT (301)

Đ/c

Đ/c Trinh

- 14 giờ 00: Dự họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM số 828 ngày 02/10/2021 của UBND tỉnh

307

VPUBT

Đ/c Hà

Đ/c Bình
 

Thứ Ba

05/10

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp giao ban trực tuyến Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố, các Tổ công tác với phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

HT IOC

và điểm cầu các P, X

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 11 giờ 00: Họp Thường trực UBND Thành phố nghe báo cáo về công tác nhân sự.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. NV

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Tiến

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực UBND tỉnh: Nghe báo cáo Quy hoạch 1/2000 Khu đô thị Cù lao Bến Đình

Đ/c Thảnh

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư các DA:

1. Đường Mạc Đỉnh Chi (đợt 8), phường 4 (06 hộ).

2. Đường Bình Giã (đợt 14), phường 10 (05 hộ).

3. Nhà Tang lễ (đợt 3), phường 11 (5 hộ).

4. Đường Hàng Điều (đợt 8), phường 11 (12 hộ).

TTr. UBND

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM số 450 ngày 04/10/2021

của UBND TPVT

Họp qua hệ thống phần mềm Zavi

Đ/c Hà

Đ/c Cần

- 16 giờ 00: Dự họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh với các địa phương

Đ/c Thảnh

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng
 

Thứ Tư

06/10

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp Thường trực Thành ủy về kế hoạch phục hồi kinh tế sau ngày 30/9/2021.

Đ/c Thảnh

P. TCKH

Theo GM

của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Tỉnh ủy

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy về nội dung giải ngân vốn Đầu tư công năm 2021.

Đ/c Thảnh

P. TCKH

 2 Ban QLDA

ĐTXD 1,2

Theo GM

của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh 

Thứ Năm

07/10

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về một số nội dung

Đ/c Thảnh

Đ/c Thuấn

P. NV

Theo GM

của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Xuân

- 08 giờ 00: Dự họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9, 9 tháng năm 2021

Đ/c Hương

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Đỉnh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố làm việc với Tổ công tác an sinh xã hội Thành phố về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Đ/c Thảnh

Đ/c Hương

Phòng LĐTBXH

Theo GM

của Thành ủy

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

 

- 16 giờ 00: Dự họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh

Đ/c Thảnh

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng
 

Thứ Sáu

08/10
 

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ:

1. Ông Tạ Xuân Khu, địa chỉ số 484/19C đường 30/4, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu;

2. Ông Nguyễn Văn Quang, phường Nguyễn An Ninh

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Vinh

- 08 giờ 30: Dự tiếp xúc cử tri trực tuyến giữa Đoàn đại biểu Quốc hội với cử tri thành phố Vũng Tàu

TTr. UBND

VP

Theo GM của Đoàn ĐBQH tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Trinh

- 08 giờ 30: Dự họp Ban Chỉ đạo 167

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c

Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp giao ban trực tuyến giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh với huyện, thị, thành và phường, xã.

Đ/c Thảnh

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Tỉnh ủy

HT IOC

và điểm cầu các P, X

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Thứ Bảy

09/10

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã.

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Huy

- 08 giờ 30: Họp Thường trực UBND Thành phố nghe báo cáo:

1. Nghe Phòng QLĐT báo cáo về việc ban hành Quy định quản lý hệ thống cây xanh đô thị, công viên và vườn hoa trên địa bàn thành phố Vũng Tàu;

2. Nghe Thanh tra thành phố báo cáo:

- Kết quả xác minh đơn khiếu nại của ông Vũ Văn Thuật, dự án đường Bình Giã, phường Rạch Dừa;

- Kết quả xác minh đơn khiếu nại của ông (bà) Nguyễn Văn Thọ - Nguyễn Thị Ngần dự án Khu đô thị đường 3 tháng 2;

- Kết quả xác minh đơn tố cáo phường 11;

3. Nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố báo cáo, đề nghị khởi kiện vụ án dân sự để thu hồi tiền bồi thường đối với hộ bà Huỳnh Thị Ngon xã Long Sơn;

4. Nghe phòng TNMT báo cáo về việc có ý kiến liên quan đến Báo cáo dự thảo xác minh nội dung tranh chấp QSDĐ giữa bà Võ Thị Khỏe và ông Đinh Sơn Hải tại phường 12, thành phố Vũng Tàu của Thanh tra tỉnh.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. QLĐT, Thanh tra, TTPTQĐ, P. TNTM

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh, Đ/c Bình

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Huy

 

Chủ Nhật

10/10

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã.

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Huy

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Huy

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân