Lịch công tác tuần của Thường trực UBND từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021
10:27:00 | 07-11-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN NGÀY 31/10/2021

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

25/10

Sáng

- 07 giờ 00: Họp nghe báo cáo các giải pháp tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thương mại trên địa bàn TPVT

Đ/c Thuấn

P. KT,

P. QLĐT

Theo tin nhắn SMS của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Thư

- 07 giờ 30: Dự họp Thường trực Thành ủy về tình hình dịch bệnh tại thành phố Vũng Tàu

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Thành ủy

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Họp Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý của Thành phố

Đ/c Thảnh

P. NV,

P. GDĐT

Theo GM số 02 ngày 21/10/2021

của HĐTT

Thành ủy

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Tiến

- 08 giờ 00: Tổ chức bốc thăm thi Đề án thi tuyển chức danh quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND TPVT

TTr. UBND

P. NV

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo điều chỉnh Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020-2024)

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM số 920 ngày 22/10/2021

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo giải quyết các kiến nghị của Doanh nghiệp

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM số 921 ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo các Tờ trình, Nghị quyết trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh

Đ/c Hương

P. GDĐT

P. LĐTBXH

Theo GM số 918 ngày 22/10/2021

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Hằng

- 09 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo 167

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 09 giờ 00: Dự phiên họp Thường trực HĐND
Thành phố lần thứ Ba, nhiệm kỳ 2021-2026
(mở rộng)

Đ/c Thảnh

VP

Theo GM số 147 ngày 22/10/2021 của HĐND TPVT

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Trinh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo các Tờ trình, Nghị quyết trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh

Đ/c Hương

P. Y tế

Theo giấy mời của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy làm việc với các Ban và UBKT Thành ủy về nhiệm vụ 9 tháng năm 2021 và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021

TTr. UBND

VP

Theo GM số 341 ngày 25/10/2021 của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Xuân

- 14 giờ 00: Làm việc với Cục THA Dân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về thời hạn thi hành án hành chính đã có Quyết định buộc thi hành án của Tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thảnh,

Đ/c Thuấn

P. TNMT,

P. Tư pháp

Theo GM số 496 ngày 24/10/2021 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 16 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy làm việc với Văn phòng Thành ủy về nhiệm vụ 9 tháng năm 2021 và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021

TTr. UBND

VP

Theo GM số 341 ngày 25/10/2021 của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Xuân

- 19 giờ 00: Làm việc với Phòng TNMT về công tác tham mưu của phòng

Đ/c Thảnh,

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình
 

Thứ Ba

26/10

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp tập thể UBND tỉnh thông qua các dự thảo Tờ trình, Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm (cả ngày)

Đ/c Hương

P. TCKH,

P. GDĐT,

P. LĐTBXH,

P. YT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp giao ban Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố, các Tổ công tác với phường, xã

Chủ tịch,

 các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Thành ủy

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Tiếp Đoàn Sở LĐTBXH kiểm tra công tác quản lý người nghiện tại cộng đồng và công tác  duy trì Điểm tư vấn.

TTr. UBND

P. LĐTBXH, CA TPVT

Theo CV số 4124 ngày 19/10/2021 của Sở LĐTBXH

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo về đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách thuộc trách nhiệm thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thảnh

P. TCKH, Ban QLDA ĐTXD 1, 2

Theo GM

của Thành ủy

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Làm việc với phòng TNMT nghe báo cáo nội dung:

1. Việc thực hiện Kết luận số 11210/KL-UBND ngày 25/8/2021 của UBND Tỉnh BR-VT kết luận nội dung tố cáo đối với UBND thành phố Vũng Tàu.

2. Kết quả thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường biển và hải đảo năm 2021.

 3. Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

 

Thứ Tư

27/10

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp Thường trực BCĐ 46 và Ban Chỉ đạo 30 năm thành lập tỉnh

Đ/c Hương

P. TCKH,

P. TNMT,

P. VHTT

Theo GM

của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

Đ/c Hà

Đ/c Khánh, Hằng

- 08 giờ 00: Nghe phòng Quản lý đô thị báo cáo kế hoạch lập lại trật tự đô thị và di dời các hộ kinh doanh hải sản tại đường Nguyễn Công Trứ, phường 2, TPVT

Đ/c Thuấn

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 08 giờ 00: Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các DA:

1. Vỉa hè đường Trương Công Định (đợt 5), phường NAN (05 hộ).

2. Đường Mạc Đỉnh Chi (đợt 10), phường 4 (10 hộ).

3. Đường Nguyễn Bảo (đợt 12), phường Thắng Nhì (07 hộ).

4. Đường Bình Giã (đợt 15), phường 10 (12 hộ).

5. Đường Thống Nhất nối dài (đợt 18), phường 3 (07 hộ, đơn vị).

6. HTKT Khu tiểu thủ CN Phước Thắng, Phường 12 (03 hộ).

TTr. UBND

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Cần

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo nghe Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố báo cáo đánh giá công tác phòng, chống dịch đến thời điểm hiện tại.

Chủ tịch,

 các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Thành ủy

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 16 giờ 00: Dự họp trực tuyến giao ban với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh

Đ/c Thảnh

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng 

Thứ Năm

28/10
 

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự làm việc với Nội chính Tỉnh ủy về các bản án Hành chính

Đ/c Thảnh

P. Tư pháp,

P. TNMT

Theo GM

của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 08 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ:

1. Ông Nguyễn Văn Hà, phường Rạch Dừa TPVT

2. Ông Ngô Viết Hiền, phường Thắng Tam TPVT

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Vinh

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo các Tờ trình, Nghị quyết trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh

Đ/c Hương

P. TCKH,

 P. VHTT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Cần

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về mục tiêu phát triển con người

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo các Tờ trình, Nghị quyết trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh

Đ/c Thuấn

P. TNMT

P. KT

Theo giấy mời của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 14 giờ 00: Họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự Thành phố nghe báo cáo công tác tuyển quân năm 2022

Đ/c Thảnh

Ban CHQS

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Thư
 

Thứ Sáu

29/10
 

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 07 giờ 30: Họp quán triệt nội dung thi Đề án thi tuyển chức danh quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND TPVT.

Đ/c Hương

P. NV,

 P. GDĐT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp giao ban giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh với huyện, thị, thành và phường, xã.

Đ/c Thảnh

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Tỉnh ủy

HT IOC

và điểm cầu các P, X

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo tổng kết Chỉ thị 11/CT-UBND tỉnh ngày 15/07/2021 của UBND tỉnh về tăng cường hiệu lực thi hành chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

- 15 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo dự thảo quy chế hoạt động và dự thảo phương án mẫu đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Thứ Bảy

30/10

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã.

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Bá

- 08 giờ 00: Hội đồng tổ chức thi trình bày Đề án thi tuyển chức danh quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND TPVT (cả ngày).

Đ/c Thảnh,

Đ/c Hương

P. NV,

P. GDĐT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Tổ chức bốc thăm thi Đề án thi tuyển chức danh quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND TPVT.

TTr. UBND

P. NV

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Bá

- 14 giờ 00: Họp Thường trực UBND Thành phố nghe báo cáo phương án Hội hoa xuân Tết Nguyên đán năm 2022

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. LĐTBXH, P. TCKH

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

 

Chủ Nhật

31/10

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã.

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Bá

- 08 giờ 00: Họp Thường trực UBND Thành phố nghe:

1. Nghe Thanh tra thành phố báo cáo:

- Kết quả xác minh đơn khiếu nại của ông Vũ Văn Thuật, dự án đường Bình Giã, phường Rạch Dừa;

- Kết quả xác minh đơn khiếu nại của ông (bà) Nguyễn Văn Thọ - Nguyễn Thị Ngần dự án Khu đô thị đường 3 tháng 2;

- Kết quả xác minh đơn tố cáo phường 11;

2. Nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố báo cáo, đề nghị khởi kiện vụ án dân sự để thu hồi tiền bồi thường đối với hộ bà Huỳnh Thị Ngon xã Long Sơn;

3. Nghe phòng TNMT báo cáo về việc có ý kiến liên quan đến Báo cáo dự thảo xác minh nội dung tranh chấp QSDĐ giữa bà Võ Thị Khỏe và ông Đinh Sơn Hải tại phường 12, thành phố Vũng Tàu của Thanh tra tỉnh.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

Thanh tra, TTPTQĐ,

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Bá

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân