Lịch công tác tuần từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022
01:50:00 | 06-06-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 06/6/2022 ĐẾN NGÀY 12/6/2022

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

06/6

Sáng

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám - HĐND Tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Phường 1 và Phường 2 (Tổ Đại biểu số 01)

Đ/c Thuấn

VP

Theo VB số 142 ngày 01/6/2022

của HĐND tỉnh

Hội trường UBND

phường 1

Đ/c Xuân

Đ/c Trinh

- 09 giờ 00: Dự họp trực tuyến TTr.UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối nội trú 150 giường bệnh, khu nhà ở thân nhân kèm bếp ăn tình thương và hệ thống điện năng lượng mặt trời thuộc dự án bệnh viện Vũng Tàu;

2. Nghe báo cáo đề án sữa học đường giai đoạn 2022 - 2026

Đ/c Hương

P. TCKH,

P. GD&ĐT

Theo GM số 508 ngày 03/6/2022

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Khánh, Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp TTr. UBND tỉnh:

1. Kế hoạch tổ chức xúc tiến đầu tư năm 2022;

2. Nghe báo cáo giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Vũng Tàu từ năm 2021 – 2025;

3. Nghe báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng, xác định sự cần thiết và hiệu quả đầu tư của các dự án cải tạo vỉa hè trên địa bàn TPBR và các H, TX, TP.

Đ/c Hương

P. TCKH,

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám - HĐND Tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường 3 (Tổ Đại biểu số 01)

Đ/c Thuấn

VP

Theo VB số 142 ngày 01/6/2022

của HĐND tỉnh

Hội trường UBND

phường 3

Đ/c Xuân

Đ/c Trinh

- 14 giờ 30: Dự Hội nghị triển khai hướng dẫn cơ sở tôn giáo thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng

TTr. UBND

P. TNMT, P. QLĐT

Theo GM số 06 ngày 31/5/2022

của Thành ủy

Hội trường Thành ủy

76 TCĐ, P3

Đ/c Bình

Đ/c Sỹ, Thương

- 16 giờ 30: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy:

1. Công tác tổ chức, cán bộ.

2. Về việc liên quan đến việc thu hồi 24.000mđất của ông Đặng Đình Thọ tại hẻm 2, đường Đống Đa, phường Thắng Nhất).

3. Nghe các Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tại Phường 1, Phường 4, Phường 8 và Phường 12.

Đ/c Thuấn

P. NV,

P. TNMT

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân, Bình

Đ/c Thương, Tiến

 

Thứ Ba

07/6

 

Sáng

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám - HĐND Tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường 4 (Tổ Đại biểu số 01)

Đ/c Thuấn

VP

Theo VB số 142 ngày 01/6/2022

của HĐND tỉnh

Hội trường UBND

phường 4

Đ/c Xuân

Đ/c Trinh

- 08 giờ 00: Nghe phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Kinh tế và phòng Quản lý đô thị báo cáo tình hình thực hiện XHH chợ Vũng Tàu

Đ/c Hương

P. TCKH, P. KT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87, LTK

Đ/c Bình

Đ/c Khánh, Cần

- 08 giờ 30: Dự họp Tập thể UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo về vị trí xây dựng cơ sở bờ khu kinh tế - quốc phòng Trường Sa tại xã Long Sơn;

2. Quy chế phối hợp quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trên địa bàn tỉnh

3. Quyết định phân cấp lập và điều chỉnh danh mục công trình có giá trị kiến trúc có giá trị

TTr. UBND

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Sỹ

Chiều

- 14 giờ 00: Hội nghị khảo sát đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp tham gia giải quyết vụ việc về môi trường tại TP. Vũng Tàu của UBND Thành phố.

Đ/c Thuấn

P. Tư pháp, P. TNMT

GM số 292 ngày 03/6/2022 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị BCH thực hiện quy trình về công tác cán bộ.

Đ/c Thuấn

Đ/c Hương

P. NV

Theo GM

của Thành ủy

Hội trường 76 TCĐ P3

Đ/c Xuân

- 14 giờ 30: Dự Hội nghị BTV thực hiện quy trình về công tác cán bộ

Đ/c Thuấn

Đ/c Hương

P. NV

Theo GM

của Thành ủy

Hội trường 76 TCĐ P3

Đ/c Xuân

- 14 giờ 45: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình về công tác cán bộ.

Đ/c Thuấn

Đ/c Hương

P. NV

Theo GM

của Thành ủy

Hội trường 76 TCĐ P3

Đ/c Xuân

- 15 giờ 30: Dự Hội nghị BCH thực hiện quy trình về công tác cán bộ.

Đ/c Thuấn

Đ/c Hương

P. NV

Theo GM

của Thành ủy

Hội trường 76 TCĐ P3

Đ/c Xuân

Thứ Tư

08/6

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị về công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Đ/c Hương

P. GDĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo

TTr. UBND

Ban CHQS TPVT

Theo GM của Đảng ủy Quân sự TPVT

HT Ban Chỉ huy Quân sự TPVT

Đ/c Hà

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt

TTr. UBND

P. VHTT,

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Hiếu, Cần

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám - HĐND Tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường 8 (Tổ Đại biểu số 02)

Đ/c Hương

VP

Theo VB số 769 ngày 12/5/2022

của MTTQVN TPVT

Hội trường UBND

phường 8

Đ/c Bình

Đ/c Trinh

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám - HĐND Tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường 11 (Tổ Đại biểu số 03)

Đ/c Thuấn

VP

Theo VB số 769 ngày 12/5/2022

của MTTQVN TPVT

Hội trường UBND

phường 11

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 30: Dự họp thông qua Dự thảo tờ trình và NQ về điều chỉnh dự toán, thu chi ngân sách địa phương năm 2022

TTr. UBND

P. TCKH

The0 GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Hội nghị bàn giải pháp ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

TTr. UBND

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Cần

- 09 giờ 30: Nghe báo cáo tình hình tiếp nhận, sử dụng vắc xin phòng Covid-19

TTr. UBND

P. Y tế, TTYT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám - HĐND Tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường 9 (Tổ Đại biểu số 02)

Đ/c Hương

VP

Theo VB số 769 ngày 12/5/2022

của MTTQVN TPVT

Hội trường UBND

phường 9

Đ/c Bình

Đ/c Trinh

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 623-NQ/QUTW, ngày 29/10/2012 của Quân ủy Trung ương về công tác Hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

TTr. UBND

Ban CHQS TPVT

Theo GM

 của Ban Chỉ huy QS TPVT

Hội trường Ban Chỉ huy QS TPVT

Đ/c Hà

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám - HĐND Tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường 12 (Tổ Đại biểu số 03)

Đ/c Thuấn

VP

Theo VB số 769 ngày 12/5/2022

của MTTQVN TPVT

Hội trường UBND

phường 12

Đ/c Bình

Đ/c Khánh 

Thứ Năm

09/6

Sáng

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám - HĐND Tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường 10 (Tổ Đại biểu số 02)

Đ/c Hương

VP

Theo VB số 769 ngày 12/5/2022

của MTTQVN TPVT

Hội trường UBND

phường 10

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám - HĐND Tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Thắng Nhất (Tổ Đại biểu số 03)

Đ/c Thuấn

VP

Theo VB số 769 ngày 12/5/2022

của MTTQVN TPVT

Hội trường UBND

phường Thắng Nhất

Đ/c Bình

Đ/c Trinh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám - HĐND Tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường 5 (Tổ Đại biểu số 01)

Đ/c Thuấn

VP

Theo VB số 142 ngày 01/6/2022

của HĐND tỉnh

Hội trường UBND

phường 5

Đ/c Xuân

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám - HĐND Tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Thắng Nhì (Tổ Đại biểu số 02)

TTr. UBND

VP

Theo VB số 769 ngày 12/5/2022

của MTTQVN TPVT

Hội trường UBND

phường Thắng Nhì

Đ/c Bình

Đ/c Trinh

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám - HĐND Tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Long Sơn (Tổ Đại biểu số 03)

Đ/c Hương

VP

Theo VB số 769 ngày 12/5/2022

của MTTQVN TPVT

Hội trường UBND

Xã Long Sơn

Đ/c Bình

Đ/c Đỉnh

- 14 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo 167

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

TTr. UBND

P.TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 15 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý thành dự án độc lập

TTr. UBND

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Khánh


 

Thứ Sáu
 

10/6

Sáng

- 07 giờ 30: Tổ chức thi thuyết trình Đề án kỳ thi tuyển chức danh quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục (03 ngày: 10/6, 11/6, 12/6/2022)

Đ/c Hương

P. NV

Theo KH

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám - HĐND Tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường 7 (Tổ Đại biểu số 01)

Đ/c Thuấn

VP

Theo VB số 142 ngày 01/6/2022

của HĐND tỉnh

Hội trường UBND

phường 7

Đ/c Xuân

Đ/c Trinh

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám - HĐND Tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Rạch Dừa (Tổ Đại biểu số 02 )

TTr. UBND

VP

Theo VB số 769 ngày 12/5/2022

của MTTQVN TPVT

Hội trường UBND

phường

Rạch Dừa

Đ/c Bình

Đ/c Đỉnh

- 08 giờ 30: Dự tiếp các hộ dân Trường Mầm non Rạch Dừa

Đ/c Hương

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Thương

Chiều

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án 420/ĐA-BCH

TTr. UBND

Ban CHQS TPVT

Theo Thư mời

 của Bộ CHQS tỉnh

BCHQS tỉnh

Đ/c Xuân

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo KH đối ngoại và hợp tác quốc tế năm 2022

TTr. UBND

VP

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Tiến

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám - HĐND Tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Thắng Tam (Tổ Đại biểu số 01)

Đ/c Thuấn

VP

Theo VB số 142 ngày 01/6/2022

của HĐND tỉnh

Hội trường UBND

phường Thắng Tam

Đ/c Xuân

Đ/c Trinh

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám - HĐND Tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Nguyễn An Ninh (Tổ Đại biểu số 02 )

TTr. UBND

VP

Theo VB số 769 ngày 12/5/2022

của MTTQVN TPVT

Hội trường UBND

phường NAN

Đ/c Bình

Đ/c Sỹ 

Thứ Bảy

11/6

Sáng

- 08 giờ 00: Họp nghe các đơn vị báo cáo về:

1. Giải pháp nâng cao tỷ lệ % giải quyết hồ sơ DVC trực tuyến 3-4 (năm 2022 đạt 50%): Tỷ lệ giải quyết hiện hữu, các TTHC có thể thực hiện được ngay và các khó khăn, vướng mắc cần được hỗ trợ,...

2. Tình hình giải quyết đơn thư trên địa bàn và giải pháp khắc phục.

3. Kế hoạch xử lý vi phạm đất đai xây dựng trên địa bàn 5 tháng đầu năm và KH tháng 6 năm 2022

Đ/c Thuấn

VP,

P. NV,

P. TNMT,

P. QLĐT, TTPTQĐ,

Thanh tra

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Hà, Bình

Đ/c Cường, Thương, Sỹ

- 08 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy-UBND Thành phố đi khảo sát một số dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố

TTr. UBND

P. QLĐT, P. TCKH, P. TNMT

Theo GM

 của Thành ủy

Theo KH

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch và đảm bảo trật tự đô thị tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế;

P. QLĐT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

Chiều

14 giờ 00: Nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn TPVT

Đ/c Thuấn

P. TCKH, P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH3

87 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch và đảm bảo trật tự đô thị tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế;

P. QLĐT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân 

Chủ Nhật

12/6

Sáng

- 07 giờ 30: Dự chương trình “Ăn sáng cùng ngư dân”

Đ/c Thuấn

Ban CHQS TPVT

Theo KH số 4380 ngày 25/5/2022

của UBND TPVT

Ban Chỉ huy CH Quân sự TPVT

Đ/c Hà

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch và đảm bảo trật tự đô thị tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế;

P. QLĐT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch và đảm bảo trật tự đô thị tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế;

P. QLĐT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân