Lịch công tác tuần từ ngày 12/6/2022 đến ngày 19/6/2022
02:02:00 | 12-06-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 13/6/2022 ĐẾN NGÀY 19/6/2022

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

13/6

Sáng

- 08 giờ 30: Dự họp thông qua các tờ trình của Sở Giáo dục Đào tạo, Y tế và Lao động - TBXH

Đ/c Hương

P. GDĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

Chiều

- 13 giờ 30: Đi công tác TP HCM

Đ/c Hương

P. NV

Theo KH

TP HCM

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự tiếp các hộ dân thuộc Dự án trường Mầm non Rạch Dừa

Đ/c Thuấn

P. QLĐT,

P. TNMT, TTPTQĐ

BQLDA 1

TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Vinh

- 14 giờ 00: Dự họp giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại cụm chung cư DIC Phoenix, thuộc dự án khu trung tâm Chí Linh, thành phố Vũng Tàu của Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Hà

Đ/c Sỹ, Thương

 

Thứ Ba

14/6


 

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị trao đổi, thống nhất nội dung ký Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với Thành ủy Vũng Tàu

TTr. UBND

VP

Theo GM

 của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Hà

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Dự tiếp và làm việc với Đoàn Sở VHTT kiểm tra di tích trên địa bàn

Đ/c Hương

 P. VHTT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 30: Dự Làm việc đoàn kiểm tra theo Quyết định số 105-QĐ/UBKTTU, ngày 05/4/2022 của UBKT Tỉnh ủy về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ và UBKT Thành ủy

TTr. UBND

P.NV

Theo GM

 của Thành ủy

Trung tâm OC

Đ/c Xuân

 Đ/c Tiến

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Tập thể UBND tỉnh:

1. Thông qua dự thảo tờ trình, NQ Quy định về điều kiện diện tích tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh;

2. Quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân tại chỗ, thường trực, cơ động, phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hoá, y tế; mức trợ cấp tăng thêm đối với DQ trên địa bàn tỉnh;

3. Thông qua Dự thảo Báo cáo, tờ trình và NQ về điều chỉnh dự toán, thu chi ngân sách địa phương năm 2022;

4. NQ quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh

5. Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Thuấn

CA TPVT, Ban Chỉ huy Quân sự TPVT,

P. TCKH,

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Hà, Bình

Đ/c Sỹ, Thương

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị phối hợp tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống IUU và tội phạm, vi phạm trên biển

Đ/c Hương

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (501)

Đ/c Bình

Đ/c Cần

Thứ Tư

15/6

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị phổ biến, tập huấn hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

TTr. UBND

P. KT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Cần

- 08 giờ 00: Họp nghe các đơn vị báo cáo về:

1. Giải pháp nâng cao tỷ lệ % giải quyết hồ sơ DVC trực tuyến 3-4 trên địa bàn TPVT

2. Tình hình giải quyết đơn thư trên địa bàn và giải pháp khắc phục.

3. Kế hoạch xử lý vi phạm đất đai xây dựng trên địa bàn 5 tháng đầu năm và KH triển khai tháng 6 cuối năm 2022.

Đ/c Thuấn

VP,

P. NV,

P. TNMT,

P. QLĐT, TTPTQĐ,

Thanh tra

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Hà, Bình

Các đ/c: Cường, Thương Sỹ

- 08 giờ 30: Dự làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ

Đ/c Hương

P. Nội vụ

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp tập thể UBND tỉnh thông qua các Tờ trình trình HĐND tỉnh

Đ/c Hương

P. GDĐT

P. LĐTBXH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Nghe báo cáo rà soát hồ sơ pháp lý và phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương 

Thứ Năm

16/6

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo về chính sách, biện pháp ưu đãi phí, lệ phí đối với hoạt động kinh tế ban đêm theo QĐ số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Đ/c Hương

P. TCKH,

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh, Cần

- 08 giờ 00: Nghe báo cáo xác minh đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hà Phương Hà thuộc dự án Khu đô thị đường 3 tháng 2, thành phố Vũng Tàu.

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp kiểm điểm trách nhiệm theo kết luận thanh tra số 261/KL-TTr ngày 17/9/2018

Đ/c Thuấn

P. Nội vụ

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Nghe phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Kinh tế và phòng Quản lý đô thị báo cáo tình hình thực hiện XHH chợ Vũng Tàu

Đ/c Hương

P. TCKH, P. KT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87, LTK

Đ/c Bình

Đ/c Khánh, Cần

- 14 giờ 30: Dự họp Thường trực Thành ủy về việc thành lập Ban Biên tập ứng dụng phần mềm điện tử Sổ tay đảng viên

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo GM

của Thành ủy

Trung tâm IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng


 

Thứ Sáu
 

17/6

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp TTr.UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn (KHĐTCTH) giai đoạn 2021-2025 nguồn NS tỉnh và đề xuất điều chỉnh KHĐTCTH giai đoạn 2021 – 2025 và Dự thảo NQ về điều chỉnh KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025 nguồn NS tỉnh;

2. Nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị về cải cách hành chính năm 2022

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH, P. NV

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh, Cường

- 08 giờ 00: Họp đối thoại các hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án Nạo vét kênh Bến Đình, TPVT

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Vinh

- 08 giờ 00: Đi khảo sát địa điểm trồng rừng tại khu vực Núi Lớn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Hương

P. KT,

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

Thực địa

Đ/c Bình

Đ/c Cần

Chiều

- 14 giờ 00: Dự khảo sát dự án xây dựng Nhà tang lễ Thành phố và một số dự án khác

Đ/c Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

của Thành ủy

Các điểm khỏa sát

Đ/c Bình

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Họp rà soát tiến độ thực hiện kết luận Hội nghị chuyển đổi số tháng 5 và triển khai xây dựng subportal (website) cho 17 phường, xã

Đ/c Thuấn

P. VHTT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hiếu 

Thứ Bảy

18/6

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế;

P. QLĐT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế;

P. QLĐT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân 

Chủ Nhật

19/6

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế;

P. QLĐT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế;

P. QLĐT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân