Lịch công tác tuần từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022
02:07:00 | 19-06-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 20/6/2022 ĐẾN NGÀY 26/6/2022

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

20/6

Sáng

- 08 giờ 00: Dự hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh BR-VT

Đ/c Thuấn

VP

Theo KH số 175 ngày 8/6/2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh

Hội trường khối vận TPVT

Đ/c Bình

Đ/c Trinh

- 08 giờ 00: Đi thăm các cơ quan thông tấn, báo chí nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022)

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo KH số 5273/KH-UBND ngày 17/6/2022 của UBND TPVT

Theo KH

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp trực tuyến về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh

Đ/c Hương

P. YT, TTYT

Theo GM số 573 ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự nghe báo cáo tiến độ và kế hoạch triển khai thực hiện trong quý III năm 2022 của các dự án trọng điểm (Đường Long Sơn-Cái Mép; Các tuyến đường ven biển ĐT 994 Vũng Tàu - Bình Thuận)

TTr. UBND

P. TNMT

TTPTQĐ

Theo GM số 571 ngày 17/6/2022

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 10 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo các dự án XHH tại TPVT (Trường Đại học BR-VT và Bệnh viện phường 11)

TTr. UBND

P. TCKH, P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

Chiều

- 13 giờ 30: Dự Lễ công bố và đón nhận Bằng công nhận huyện Châu Đức đạt chuẩn nông thôn mới

TTr. UBND

P. KT

Theo GM

 của UBND tỉnh

Huyện

Châu Đức

Đ/c Bình

Đ/c Cần

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo việc ký kết hợp tác việc ứng dụng Zalo và Kế hoạch triển khai ứng dụng Zalo nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, CCHC trên địa bàn tỉnh

TTr. UBND

P. VH&TT

VP

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Hiếu, Cường

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy cho ý kiến về:

- Tiến độ thực hiện Thông báo kết luận 1100-TB/TU của Tỉnh ủy;

- Tiến độ thu hồi đất khu vực Bãi Sau;

- Tiến độ quy hoạch khu vực Bàu Trũng theo kết luận của UBND Tỉnh;

- Công tác nội chính (một số vụ việc có liên quan đến khiếu nại của công dân);

- Tổ chức Chương trình “Biểu diễn nghệ thuật trên Biển”;
- Rà soát các kiến nghị của cử tri Thành phố sau cuộc tiếp xúc với 03 Tổ Đại biểu HĐND Tỉnh.
- Công tác tổ chức, cán bộ.

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT, P. QLĐT, P. NV,

 P. VHTT, VP

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Các Đ/c: Thương, Hằng, Trinh

- 14 giờ 00: Họp đề ra giải pháp hướng dẫn thực hiện thanh toán phí, lệ phí hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến tại Bộ phận Một cửa Thành phố và phường, xã

Đ/c Thuấn

P. VHTT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Cường

- 14 giờ 00: Đi thăm các cơ quan thông tấn, báo chí nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022)

Đ/c Hương

VP

Theo KH số 5273/KH-UBND ngày 17/6/2022 của UBND TPVT

Theo KH

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

 

Thứ Ba

21/6


 

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Lễ công bố huyện Xuyên Mộc đạt chuẩn Nông thôn mới

TTr. UBND

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

Huyên

Xuyên Mộc

Đ/c Bình

Đ/c Cần

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp Thứ Năm - HĐND Thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Phường 1

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo KH số 50 ngày 19/5/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND P1

Đ/c Xuân

Đ/c Trinh

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp Thứ Năm - HĐND Thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Phường 5

Đ/c Hương

VP

Theo KH số 50 ngày 19/5/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND P5

Đ/c Hà

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp Thứ Năm - HĐND Thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Phường 11

Đ/c Thuấn

VP

Theo KH số 50 ngày 19/5/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND 11

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Hướng dẫn của của Trung ương Đảng và Chỉ thị của Tỉnh uỷ

TTr. UBND

VP

Theo GM của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

HTB-TTHN

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Chiều

- 13 giờ 30: Hội nghị tập thể UBND TPVT (mở rộng) sơ kết 06 tháng về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của UBND Thành phố và thông qua các nội dung trình kỳ họp lần thứ V – HĐND Thành phố khóa VII

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Ban LĐVP

Đ/c Đỉnh, CVTH

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp Thứ Năm - HĐND Thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Phường 2

TTr. UBND

VP

Theo KH số 50 ngày 19/5/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND P2

Đ/c Xuân

Đ/c Trinh

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp Thứ Năm - HĐND Thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Phường Thắng Nhì

TTr. UBND

VP

Theo KH số 50 ngày 19/5/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND P. Thắng Nhì

Đ/c Hà

Đ/c Cần

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp Thứ Năm - HĐND Thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Phường Thắng Nhất

TTr. UBND

VP

Theo KH số 50 ngày 19/5/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND P. Thắng Nhất

Đ/c Hà

Đ/c Sỹ

Thứ Tư

22/6

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết Nghị quyết số 53-NQ/TW của BCT khoá IX về “Phát triển KT-XH và bảo đảm QP-AN vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến 2020” và Kết luận số 27-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW

Đ/c Thuấn

PQLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

HTB-TTHN

Đ/c Hà

Đ/c Đỉnh

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp Thứ Năm - HĐND Thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Phường 3

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo KH số 50 ngày 19/5/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND P. 3

Đ/c Xuân

Đ/c Trinh

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp Thứ Năm - HĐND Thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Phường 9

Đ/c Hương

VP

Theo KH số 50 ngày 19/5/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND P. 9

Đ/c Bình

Đ/c Khánh

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp Thứ Năm - HĐND Thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Phường Rạch Dừa

TTr. UBND

VP

Theo KH số 50 ngày 19/5/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND P. Rạch Dừa

Đ/c Hà

Đ/c Đỉnh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự kiểm điểm theo Kết luận thanh tra số 404/KL-TTCP

Đ/c Thuấn

P. TNMT,

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp Thứ Năm - HĐND Thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Phường 4

TTr. UBND

VP

Theo KH số 50 ngày 19/5/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND P. 4

Đ/c Hà

Đ/c Trinh

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp Thứ Năm - HĐND Thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Phường 10

Đ/c Hương

VP

Theo KH số 50 ngày 19/5/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND P. 10

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp Thứ Năm - HĐND Thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Phường 12

TTr. UBND

VP

Theo KH số 50 ngày 19/5/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND P. 12

Đ/c Bình

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy về các nội dung:

- Dự thảo báo cáo 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm của BCH Đảng bộ TPVT

- Nghe báo cáo tiến độ thực hiện BTGPMB, giao đất ở thuộc dự án Khu tái định cư Tây Bắc AIII, Phường 12

- Cho ý kiến về việc đặt tên đường vào Chi đội Kiểm ngư số 2 là “Gạc Ma”; hỗ trợ kinh phí trồng cây xanh

- Nghe UBND Thành phố đề xuất các giải pháp giải quyết các vụ việc liên quan đến thông tin báo chí và dư luận xã hội trên địa bàn Thành phố (theo VB số 04-TTBC/BTGTU ngày 07/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

- Công tác tổ chức, cán bộ.

Đ/c Chủ tịch

VP,

 P. TCKH, P. TNMT,

P. VHTT, P. NV

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Các Đ/c: Khánh, Thương, Tiến

- 17 giờ 30: Họp xét tặng danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” năm 2022

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương

P. NV

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Tiến 

Thứ Năm

23/6

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp kiểm điểm theo kết luận thanh tra số 404/KL-TTCP

Đ/c Thuấn

P. TNMT,

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 08 giờ 00: Dự nghe báo cáo 9 dự án thuộc Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2020 – 2022, định hướng đến 2025

TTr. UBND

P. TCKH, P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Hiếu, Khánh

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp Thứ Năm - HĐND Thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Phường 7

Đ/c Thảnh

VP

Theo KH số 50 ngày 19/5/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND P. 7

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp Thứ Năm - HĐND Thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Phường 8

TTr. UBND

VP

Theo KH số 50 ngày 19/5/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND P. 8

Đ/c Hà

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp Thứ Năm - HĐND Thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Long Sơn

Đ/c Hương

VP

Theo KH số 50 ngày 19/5/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND xã Long Sơn

Đ/c Bình

Đ/c Đỉnh

- 08 giờ 00: Hội nghị tập huấn cho công chức tư pháp, hộ tịch và Văn phòng phường, xã về chứng thực sao y chữ ký số, nhận hồ sơ trực tuyến triển khai thực hiện vào ngày 01/7/2022

TTr. UBND

P. Tư pháp

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự nghe báo cáo việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐTĐ giá đất cụ thể tỉnh BRVT

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Tập thể UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình thực hiện KH đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 và dự thảo tờ trình, Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

2 BQLDA

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm của Đảng ủy Quân sự Thành phố

TTr. UBND

Ban CHQS TPVT

Theo GM của Ban CHQS TPVT

Ban CHQS TPVT

Đ/c Hà

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp Thứ Năm - HĐND Thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 phường Nguyễn An Ninh

TTr. UBND

VP

Theo KH số 50 ngày 19/5/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND phường NAN

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp Thứ Năm - HĐND Thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Phường Thắng Tam

Đ/c Hương

VP

Theo KH số 50 ngày 19/5/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND phường Thắng Tam

Đ/c Hà

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định đối với Ông(bà) Nguyễn Văn Thọ - Nguyễn Thị Ngần do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị đường 3 tháng 2, phường 10, phường 11, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ tỉnh

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 15 giờ 00: Họp giải quyết khiếu nại của ông/ bà Trần Tiến Đức - Nguyễn Thị Hạnh thuộc dự án hạ tầng kĩ thuật khu tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng, Phường 12, TPVT

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ, Thanh tra

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 16 giờ 00: Dự làm việc với Sở TTTT về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022

TTr. UBND

P. VHTT,  Trung tâm VH-TT&TT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Hằng


 

Thứ Sáu
 

24/6

Sáng

- 07 giờ 00: Đi công tác Đà Nẵng về học tập kinh nghiệm triển khai mô hình chợ 4.0 (03 ngày: Từ ngày 24/6 đến ngày 26/6/2022)

Đ/c Thuấn

P. KT

Theo KH

TP Đà Nẵng

Đ/c Bình

Đ/c Cần

- 08 giờ 00: Đối thoại với các DN đang sử dụng đất tại Bãi Sau để thực hiện thu hồi đất triển khai dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Các Đ/c: Thương, Vinh

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự Tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - Quân sự địa phương và xây dựng Đảng bộ 06 tháng cuối năm 2022

TTr. UBND

Ban CHQS TPVT

Theo GM của Ban CHQS TPVT

Hội trường BCH Quân sự Tỉnh

Đ/c Hà

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Đi khảo sát địa điểm trồng rừng tại khu vực Núi Lớn, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Hương

P. KT

Theo GM

của UBND TPVT

Thực địa

Đ/c Bình

Đ/c Cần

Chiều

- 14 giờ 00: Dự Đoàn kiểm tra theo Quyết định 400-QĐ/TU làm việc với Ban cán sự đảng UBND tỉnh

Đ/c Thuấn

P. NV,

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Dự thảo luận tổ BCH Đảng bộ Thành phố (mở rộng) sơ kết 06 tháng đầu năm – Tổ 1

TTr. UBND

VP

Theo TB số 979 ngày 8/6/2022 của Thành ủy

Trung tâm OC

Đ/c Xuân

Đ/c Trinh

- 14 giờ 00: Dự thảo luận tổ BCH Đảng bộ Thành phố (mở rộng) sơ kết 06 tháng đầu năm – Tổ 3

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương

VP

Theo TB số 979 ngày 8/6/2022 của Thành ủy

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh 

Thứ Bảy

25/6

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế;

P. QLĐT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế;

P. QLĐT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân 

Chủ Nhật

26/6

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế;

P. QLĐT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế;

P. QLĐT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân