Lịch công tác tuần từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022
10:00:00 | 22-11-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 21/11/2022 ĐẾN NGÀY 27/11/2022

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

21/11

Sáng

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC và người lao động

Sân trụ sở

HĐND-UBND TPVT

LĐVP

Đ/c Tiến

- 08 giờ 00: Dự Thẩm tra phục vụ kỳ họp Chuyên đề HĐND thành phố Vũng Tàu Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 (cả ngày)

Đ/c Thuấn

VP

Theo KH số 101 ngày 18/11/2022 của Ban KT-XH

PH 2

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Phượng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực làm việc với UBND Thành phố nghe báo cáo:

1. Kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản.

2. Công tác thu, chi ngân sách năm 2022, dự toán năm 2023.

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH, Ban QLDA ĐTXD 1, 2

Theo GM

 của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 16 giờ 00: Họp triển khai thực hiện tiêm Vắc xin Covid-19

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hương

PYT

Theo GM của UBND TPVT

HT 76 Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 17 giờ 00: Tham gia chương trình tọa đàm “Gặp gỡ lãnh đạo”

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo GM số 18 ngày 17/11/2022 của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh BRVT

Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh BRVT

Đ/c Xuân

Đ/c Cần


 

Thứ Ba

22/11

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai Đề án “xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022-2030 và kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2022

TTr. UBND

P. NV, VP

Theo GM

của Sở Nội vụ

VBUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Cường

- 08 giờ 00: Họp nghe Phòng Y tế báo cáo công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 14, 15

Đ/c Hương

P. YT, TTYT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89, LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Họp HĐBT đối với các dự án thuộc các Ban QLDA ĐTXD 1, 2 làm Chủ đầu tư

TTr. UBND

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Cần

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu -HĐND thành phố Vũng Tàu khóa VII, Nhiệm kỳ 2021-2026

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo KH số 197 ngày 09/11/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND Phường 1

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu -HĐND thành phố Vũng Tàu khóa VII, Nhiệm kỳ 2021-2026

UVUB phụ trách Phường

VP

Theo KH số 197 ngày 09/11/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND Phường 5

Đ/c Bình

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu -HĐND thành phố Vũng Tàu khóa VII, Nhiệm kỳ 2021-2026

TTr. UBND

VP

Theo KH số 197 ngày 09/11/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND Phường 11

Đ/c Đạt

Đ/c Thương

- 08 giờ 30: Dự họp BCS đảng UBND tỉnh

1. Nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án KCN Dầu khí Long Sơn;

2. Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Lâm Viên – Núi Dinh;

3. Nghe báo cáo việc thu gom chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại từ các địa phương khác đưa về tỉnh xử lý

Đ/c Thuấn

P. QLĐT, P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

Chiều

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu -HĐND thành phố Vũng Tàu khóa VII, Nhiệm kỳ 2021-2026

Đ/c Thuấn

VP

Theo KH số 197 ngày 09/11/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND Phường 2

Đ/c Xuân

Đ/c Phượng

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu -HĐND thành phố Vũng Tàu khóa VII, Nhiệm kỳ 2021-2026

Đ/c Hương

VP

Theo KH số 197 ngày 09/11/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND Phường Thắng Nhì

Đ/c Bình

Đ/c Đỉnh

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu -HĐND thành phố Vũng Tàu khóa VII, Nhiệm kỳ 2021-2026

UV UB phụ trách phường

VP

Theo KH số 197 ngày 09/11/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND Phường Thắng Nhất

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 16 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy làm việc với:

 1. Viettel về việc giới thiệu một số ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong chuyển đổi số của cơ quan chính quyền.

2. Thường trực UBND và đơn vị tổ chức thực hiện gói thầu về Trung tâm CNTT (IOC) thành phố.

Đ/c Thuấn

VP

Theo GM

 của Thành ủy

Trung tâm OC

Đ/c Đạt

Đ/c Hiếu

Thứ Tư

23/11

Sáng

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu -HĐND thành phố Vũng Tàu khóa VII, Nhiệm kỳ 2021-2026

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo KH số 197 ngày 09/11/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND Phường 3

Đ/c Xuân

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu -HĐND thành phố Vũng Tàu khóa VII, Nhiệm kỳ 2021-2026

TTr. UBND

VP

Theo KH số 197 ngày 09/11/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND Phường 9

Đ/c Đạt

Đ/c Châu

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu -HĐND thành phố Vũng Tàu khóa VII, Nhiệm kỳ 2021-2026

Đ/c Thuấn

VP

Theo KH số 197 ngày 09/11/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND Phường

 Rạch Dừa

Đ/c Bình

Đ/c Đỉnh

- 08 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành uỷ báo cáo:

1.Về tình hình giải ngân vốn đầu tư công đến 15/11 và dự kiến giải ngân đến 15/12

2. Xử lý ý kiến, kiến nghị cử tri về các tuyến đường đang thi công dở dang hoặc ngừng thi công

TTr. UBND

P. TCKH, P. QLĐT, Ban QLDA ĐTXD 1, 2

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 08 giờ 00: Kiểm tra công tác trang trí, tuyên truyền, chỉnh trang đô thị chuẩn bị đón tiếp Đoàn tham dự Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW và Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và Xúc tiến đầu tư vào Vùng Đông Nam bộ

Đ/c Hương

P.VHTT, TTVHTT, QLĐT,

Theo KH của UBND TPVT

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Các đ/c: Hằng, Châu, Cần

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp TTr. UBND tỉnh nghe báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị triển khai khai CTHĐ của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCT về phát triển KT-XH và bảo đảm QP-AN vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 tại tỉnh

Đ/c Hương

P. TCKH, P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân, Đ/c Đạt

Đ/c Châu

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu -HĐND thành phố Vũng Tàu khóa VII, Nhiệm kỳ 2021-2026

Đ/c Thuấn

VP

Theo KH số 197 ngày 09/11/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND Phường 4

Đ/c Xuân

Đ/c Phượng

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu - HĐND thành phố Vũng Tàu khóa VII, Nhiệm kỳ 2021-2026

UV UB phụ trách Phường

VP

Theo KH số 197 ngày 09/11/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND Phường 10

Đ/c Đạt

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu -HĐND thành phố Vũng Tàu khóa VII, Nhiệm kỳ 2021-2026

UV UB phụ trách Phường

VP

Theo KH số 197 ngày 09/11/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND Phường 12

Đ/c Bình

Đ/c Châu

- 16 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về công tác tổ chức cán bộ

Đ/c Chủ tịch

P. NV

Theo GM

của UBND TPVT

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Phượng

- 16 giờ 00: Nghe báo cáo tình hình kinh doanh và công tác bàn giao mặt bằng tại khu vực Khách sạn Tháng Mười

Đ/c Thuấn

P. QLĐT,

 P. TCKH,

P. VHTT

TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương 

Thứ Năm

24/11

Sáng

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu -HĐND thành phố Vũng Tàu khóa VII, Nhiệm kỳ 2021-2026

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo KH số 197 ngày 09/11/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND Phường 7

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu -HĐND thành phố Vũng Tàu khóa VII, Nhiệm kỳ 2021-2026

Đ/c Hương

VP

Theo KH số 197 ngày 09/11/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND Phường 8

Đ/c Bình

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu -HĐND thành phố Vũng Tàu khóa VII, Nhiệm kỳ 2021-2026

Đ/c Thuấn

VP

Theo KH số 197 ngày 09/11/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND xã Long Sơn

Đ/c Đạt

Đ/c Đỉnh

- 08 giờ 00: Dự kiểm tra nhiệm vụ chỉnh trang đô thị, chuẩn bị cho Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị

TTr. UBND

P. VHTT, P. QLĐT, P. TCKH

Theo KH

Thực địa

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo dự án bệnh viện Phường 11, thành phố Vũng Tàu

TTr. UBND

P. Y tế,

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 08 giờ 30: Làm việc với Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

TTr. UBND

P. KT

Theo VB số 4533 ngày 08/11/2022 của Sở NN&PTNT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

Chiều

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu - HĐND thành phố Vũng Tàu khóa VII, Nhiệm kỳ 2021-2026

Đ/c Thuấn

VP

Theo KH số 197 ngày 09/11/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND P.NAN

Đ/c Bình

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu -HĐND thành phố Vũng Tàu khóa VII, Nhiệm kỳ 2021-2026

Đ/c Hương

VP

Theo KH số 197 ngày 09/11/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND Phường Thắng Tam

Đ/c Đạt

Đ/c Phượng

- 14 giờ 00: Xử lý vướng mắc vướng mắc việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án đường Hàng Điều.

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 15 giờ 30: Nghe báo cáo về việc triển khai điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu, phường 12, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch

PQLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2 89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 14 giờ 00: Họp HĐBT đối với các dự án thuộc các Ban QLDA thuộc Tỉnh:

1. Nạo vét kênh Bến Đình: 29 hộ thuộc phường 5 và 01 hộ thuộc phường Thắng Nhì.

2. Dự án Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, phường 11 (thực hiện Bản án): 01 hộ.

3. Dự án Tái định cư Long Sơn (giai đoạn 2), xét hỗ trợ tiền thuê nhà cho 18 hộ

TTr. UBND

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương 

Thứ Sáu
 

25/11

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân Thành phố

Đ/c Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo KH

Hội trường 76 Trương Công Định

Đ/c Xuân,

Đ/c Đạt

Các Đ/c Phượng,

Thương, Châu

- 10 giờ 00: Làm việc với Công ty Quý Tiến về xử lý nước rỉ rác

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 11 giờ 00: Họp hướng dẫn cơ sở pháp lý lập dự toán và nguồn kinh phí thực hiện tổ chức phân loại rác thải tại nguồn theo kế hoạch số 3955 ngày 11/5/2022 của UBND thành phố VT

Đ/c Thuấn

P. QLĐT,

 P. TCKH,

P. VHTT

TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 07 giờ 30: Dự họp nghe Phòng Văn hóa và Thông tin, các đơn vị liên quan báo cáo công tác tổ chức giải chạy Vũng Tàu City Trail Lần I năm 2022

Đ/c Hương

P. VHTT, Trung tâm VHTTTT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 09 giờ 00: Dự họp nghe Phòng Văn hóa và Thông tin, các đơn vị liên quan báo cáo Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Chào đón năm mới 2023-Runway to New Year 2023”

Đ/c Hương

P. VHTT, Trung tâm VHTTTT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 10 giờ 00: Làm việc với phòng LĐTBXH về công tác giảm nghèo

Đ/c Hương

Phòng LĐTBXH

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực UBND thành phố nghe báo cáo các nội dung:

1. Rà soát đưa ra khỏi đất công đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Hoàng tại phường 12 (TBKL 10347/TB-UBND - 14/11/2022).

2. Xem xét giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim, địa chỉ số 27 đường Hoàng Việt, P. Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu (772/BC-TTr ngày 16/11/2022).

3. Chấp thuận vị trí, phương án xây dựng ngầm tuyến điện trung thế, ống cấp nước và cáp viễn thông thuộc dự án Khu nhà ở thương mại thấp tầng phường 12, thành phố Vũng Tàu

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. TNMT, Thanh tra, P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

87 LTK

Đ/c Bình

Các đ/c: Thương, Châu 

Thứ Bảy

26/11

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai CTHĐ của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCT về phát triển KT-XH và bảo đảm QP-AN vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và xúc tiến đầu tư vùng

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

Khách sạn Pullman, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Xuân

Các Đ/c Châu, Cần

- 08 giờ 30: Dự trao học bổng cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố (do Hội Nhà báo tỉnh BR-VT phối hợp Hội Nhà Báo TPHCM)

Đ/c Hương

P. GDĐT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89, LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Bình

Đ/c Nhân

Chiều

- 15 giờ 30: Dự Lễ khánh thành LSP Long Sơn

TTr. UBND

VP

Theo GM

của UBND tỉnh

LSP,

Long Sơn

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Bình

Đ/c Nhân 

Chủ Nhật

27/11

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân