Danh sách hộ nghèo phường 2
10:59:00 | 08-12-2020
DANH SÁCH HỘ NGHÈO PHƯỜNG 2
Stt Họ và tên Địa chỉ Ghi chú
Hộ nghèo Quốc Gia    
1 Nguyễn Kim An 23/7/30A Phan Bội Châu  
2 Trần Thanh Bình 30/43 Nguyễn Công Trứ  
3 Nguyễn Văn Chừng 30/11/2 Nguyễn Công Trứ  
4 Đinh Thị Sông 11/3 Đinh Tiên Hoàng  
5 Nguyễn Văn Hùng 142/2 Phan Chu Trinh   
6 Phạm Thị Hoá 23/6/1 Phan Bội Châu  
7 Lê Thị Lượm 8/7 Lương Văn Can   
8 Hồ Văn Ngay 82/4 Hoàng Hoa Thám  
Hộ Cận nghèo Quốc gia    
1 Nguyễn Thị Tơ 2/9 Phan Chu Trinh   
2 Nguyễn Hữu Công Danh 238/1 Phan Chu Trinh   
3 Hồ Chí Dũng 2/3/2 Hải đăng  
4 Nguyễn Thành Tâm 24A Hạ Long  
5 Lê Văn Hùng 8/9 Lương Văn Can  
6 Lê Thị Huệ 48/36 Lương Văn Can  
7 Nguyễn Thị Nhơn 86/8/10 Hoa Thám Thám  
8 Phạm Thị Năm 45/35 Thùy Vân  
9 Nguyễn Văn Ba 40/10 Võ Thị Sáu   
10 Nguyễn Thị Mộng Thu 160/20 Hoàng Hoa Thám  
11 Nguyễn Văn Long 160/21 Hoàng Hoa Thám   
12 Lý Thị Tư 24A Phan Bội Châu  
13 Nguyễn Thị Ngọc Xinh 40/16 Võ Thị Sáu   
Hộ nghèo chuẩn Tỉnh    
1 Phạm Thị Xí 9 Hải Đăng  
2 Nguyễn Văn Có 23/15/11 Phan Bội Châu  
3 Trương Thị Sang 228/10C Phan Chu Trinh  
4 Võ Đồng Quốc 2/31 Hải Đăng  
5 Trịnh Thị Hòa 1/2 Hải Đăng  
6 Nguyễn Văn Vòng 32 Hải đăng  
7 Bùi Thị Kim Vân 15/17 Lạc Long Quân  
8 Trần Văn Siển 180/1 H. Hoa Thám  
9 Trần Kim Lụa 160/32 H. Hoa Thám  
10 Lê Thị Hệ 27A Thùy Vân  
11 Nguyễn Hồng Sơn 38 Võ Thị Sáu  
12 Trần Tấn Hùng 52/10 Võ Thị Sáu  
13 Lê Thị Tuyết 160/10/1 H.Hoa Thám  
14 Tôn Ánh Tuyết 28A Nguyễn Hiền  
15 Nguyễn Thị Khứ 30/33 Nguyễn Công Trứ  
16 Lê Thị Trọng 23/5 Phan Bội Châu  
17 Huỳnh Văn Hùng 152/4 Phan Chu Trinh  
18 Trương Thị Minh 126/1 Phan Chu Trinh  
19 Huỳnh Mẫn 24/2 Đinh Tiên Hoàng  
Hộ nghèo cận Tỉnh    
1 Nguyễn Hồng 23/7/30 Phan Bội Châu  
2  Lê Thị Bê 13/15/23 P.Bội Châu  
3 Huỳnh Thị Sang 23/7/3/1 Phan Bội Châu  
4 Nguyễn Thị Mỹ 8/7 Nguyễn Công Trứ  
5 Lê Hoàng Mai 23/7/22 Phan Bội Châu  
6 Trương Văn Tuấn 6A Hải Đăng  
7 Nguyễn Thanh Tùng 2/2 Hải Đăng  
8 Lê Thành Lý 2/2 Hải Đăng  
9 Huỳnh Thanh Tâm 82/6 Hoàng Hoa Thám  
10 Lê Quốc Cường 48/7 Lương Văn Can  
11 Nguyễn Thị Cầu 28/10 Võ Thị Sáu  
12 Lê Thị Thìn 160/34/3 H. Hoa. Thám   
13 Ngô Thị Bốn 50/20 Võ Thị Sáu  
 Tổng cộng: 53 hộ    
Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247