Thống kê hộ nghèo phường 1 tính đến 30/6/2021
11:13:00 | 14-11-2021
DANH SÁCH HỘ NGHÈO PHƯỜNG 1
Stt Họ và tên Địa chỉ Ghi chú
Hộ nghèo tỉnh    
1 Trần Thị Anh 89/3 Lý Ngọc Hân   
  Tổng cộng: 01 Hộ    
Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247