Thống kê hộ nghèo phường 2 tính đến 30/6/2021
11:16:00 | 14-11-2021
DANH SÁCH HỘ NGHÈO PHƯỜNG 2
Stt Họ và tên Địa chỉ Ghi chú
Hộ cận nghèo Quốc Gia    
1 Phạm Thị Hoá 23/6/1 Phan Bội Châu  
2 Võ Thị Mỹ Dung 142/2 Phan Chu Trinh  
3 Lê Thị Lượm 8/7 Lương Văn Can   
4 Nguyễn Thị Nhơn 86/8/10 Hoa Thám Thám  
5 Nguyễn Thị Mộng Thu 160/20 Hoàng Hoa Thám  
Hộ nghèo chuẩn Tỉnh    
1 Hồ Chí Dũng 2/3/2 Hải đăng  
2 Tôn Ánh Tuyết 28A Nguyễn Hiền  
3 Nguyễn Thị Khứ 30/33 Nguyễn Công Trứ  
Hộ cận nghèo Tỉnh      
1  Lê Thị Bê 13/15/23 P.Bội Châu  
2 Huỳnh Mẫn 24/2 Đinh Tiên Hoàng  
  Tổng cộng: 10 hộ    
Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247