Thống kê hộ nghèo phường Thắng Tam tính đến 30/6/2021
11:17:00 | 14-11-2021
DANH SÁCH HỘ NGHÈO PHƯỜNG THẮNG TAM
Stt Họ và tên Địa chỉ Ghi chú
Hộ cận nghèo Quốc gia
1 Thái Văn Hoài 36/19/14 Xô Viết Nghệ Tĩnh  
2 Phạm Thị Thiện 184/1/15 Xô Viết Nghệ Tĩnh  
3 Nguyễn Thị Thanh 189/8 Hoàng Hoa Thám  
4 Nguyễn Thị Bé 151/2 Hoàng Hoa Thám  
5 Võ Danh 54/14/55 Nguyễn Bỉnh Khiêm  
Hộ nghèo Tỉnh
1 Lê Văn Hồng 412/30/6 Lê Hồng Phong  
  Tổng cộng: 6 hộ nghèo    
Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247