Thông tin chỉ đạo điều hành
Thành ủy Vũng Tàu ban hành Kế hoạch thực hiện khâu đột phá về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố năm 2021
UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện quy định xây dựng phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố...
Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247