Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2021
10:52:00 | 18-03-2021

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Vũng Tàu, ngày 16/3/2021 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 1606/UBND-NV về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2021.

 

Theo đó, qua tổng kết công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2020, nhìn chung công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các phòng, ban, đơn vị thành phố đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, phương pháp chỉ đạo sâu sát với tình hình thực tiễn tại địa phương. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" từng bước trở thành cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Các phòng, ban, UBND các phường xã chưa tập trung  nghiên cứu, xây dựng mô hình mới nên việc xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” còn chưa có hiệu quả.

 

Năm 2021, thành phố Vũng Tàu tiếp tục thực hiện “mục hiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới, tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và thành phố Vũng Tàu (1991-2021); UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các phòng, ban, đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

 

Thứ nhất: Các phòng, ban, đơn vị và UBND phường, xã thuộc thành phố đăng ký xây dựng và thực hiện ít nhất 01 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có hiệu quả; nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; chú trọng tập trung thực hiện nhiệm vụ đột phá của Đảng bộ Thành phố trong năm 2021 trong đó có nhiệm vụ “Tập trung công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức khởi công các công trình thiết yếu, phục vụ cuộc sống người dân”, “Lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè và xử lý các điểm đen về ô nhiễm môi trường”; Tập trung nâng cao chất lượng công tác dân vận của chính quyền, các cơ quan nhà nước; tiếp tục thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu hành động “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”; “Dân chủ, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả”; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Năm Dân vận chính quyền 2021” trong công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiếu nại và tố cáo của công dân… qua đó, giải quyết kịp thời các bức xúc của nhân dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Thành phố.

 

Thứ 2: Giao phòng Văn hóa và thông tin chủ trì, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên tuyên truyền về kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị và các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên trang thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu.

 

Thứ 3: Giao Phòng nội vụ chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về pháp luật về dân chủ cơ sở và công tác dân vận của chính quyền các cấp; đề xuất biểu dương, khen thương trong việc thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", những cách làm hay, hiệu quả.

 

UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập; Ủy ban nhân dân 17 phường, xã; tổ chức hội quần chúng triển khai, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác dân vận; vận động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thực hiện tốt công tác dân vận tại địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố Vũng Tàu trong năm 2021./.

 

Tin: Bằng Lăng, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247