Hướng dẫn khắc phục lỗ hổng CVE 2020-1097, CVE 2020-0655
10:56:00 | 18-03-2021

Thực hiện công văn số 216/STTTT-VTCNTT  ngày 22/02/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn khắc phục lỗ hổng CVE 2020-1097, CVE 2020-0655, ngày 17/3/2021, UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Công văn số 1645/UBND-VHTT gửi các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thành phố, UBND các Phường, xã về việc Hướng dẫn khắc phục lỗ hổng CVE 2020-1097, CVE 2020-0655.

 

Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của Thành phố, UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai cập nhật các bản vá lỗi hệ thống, cụ thể như sau:

 

1. Điểm yếu lỗ hổng thông tin:

* CVE 2020-1097: Lỗ hổng tiết lộ thông tin cấu phần đồ họa Windows. Link hướng dẫn và các phiên bản vá lỗi là https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2020-109.

 

* CVE 2020-1097: Lỗ hổng cho phép tin tặc truy cập từ xa vào máy chủ thông qua RDP (Remote Desktop Protocol - Giao thức Điều khiến Máy tính) của Microsoft. Link hướng dẫn và các phiên bản vá lỗi là https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-us/vulnerability/CVE-2020-0655.

       

2. Hướng dẫn cách khắc phục:

 

Người dùng truy cập vào các đường link vá lỗi nêu trên chọn bản vá lỗi tương ứng với bản Windows đang sử dụng tải bản vá lỗi và tiến hành cập nhật bản vá lỗi; Trường hợp người sử dụng không thực hiện được đề nghị liên hệ cán bộ kiêm nhiệm công nghệ thông tin của đơn vị mình để được hỗ trợ.

       

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc liên hệ phòng Văn hóa và Thông tin để được hướng dẫn, thông tin liên hệ: ông Trần Trung Kiên – Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin, điện thoại: 0919.04.0082.

       

UBND Thành phố đề nghị các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện./.

                                                                              

Tin: Bằng Lăng, BBT