Vũng Tàu ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021
05:47:00 | 03-04-2021

Căn cứ Kế hoạch số 265/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 09/3/2021 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về việc triển khai “Tháng hành động vì chất an toàn thực phẩm” năm 2021; UBND thành phố Vũng Tàu xây dựng kế hoạch số1914/KH-UBND ngày 29/3/2021 triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021( sau đây gọi tắt là Tháng hành động) trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến các phường, xã, tạo được sự chuyển biến rõ rệt, tích cực. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được tăng cường ở tất cả các tuyến; Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, góp phần tích cực nâng cao nhận thức và chuyển biến hành động trong cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh thực phẩm sạch, an toàn. Tuy nhiên, nguy cơ không bảo đảm an toàn thực phẩm vẫn còn hiện hữu, việc kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm, đặc biệt là các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, trong khu dân cư gặp khó khăn; tỷ lệ mẫu thủy sản nuôi nhiễm hóa chất, kháng sinh, kim loại nặng đã giảm so với các năm trước; tỷ lệ mẫu thịt gia súc, gia cầm tại cơ sở giết mổ và kinh doanh nhiễm vi sinh vật vẫn còn tồn tại; Tình hình NĐTP và các bệnh truyền qua thực phẩm, đặc biệt là ở các bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp, trường học bước đầu đã có kiểm soát nhưng nguy cơ vẫn cao. Việc kinh doanh, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm pháp luật, đặc biệt là trên mạng xã hội diễn biến phức tạp, khó quản lý, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, gây bức xúc dư luận xã hội. Tình hình dịch covid-19 trên thế giới còn phức tạp, Việt Nam cần nâng cao cảnh giác trong phòng chống dịch, đồng thời phải đảm bảo phát triển sản xuất, kinh doanh. Chính vì vậy để tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm và nâng cao nhận thức, kiến thức của người tiêu dùng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình bình thường mới, UBND thành phố Vũng Tàu triển khai kế hoạch “Tháng hành động” năm 2021 với chủ đề là: “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”.

Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở nhà hàng ăn uống của Đoàn kiểm tra liên ngành TP

Với mục tiêu cụ thể như tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nêu cao vai trò của chính quyền, các tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

 

Thời gian 15/4/2020 đến 15/5/2020, phạm vi triển khai là toàn thành phố Vũng Tàu. Các hoạt động như tổ chức triển khai “Tháng hành động” năm 2021;  Công tác truyền thông bảo đảm ATTP; Công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trong Tháng hành độngnăm 2021”./.

 

Tin, ảnh: Việt Bách, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247