Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
05:24:00 | 01-05-2021

Ngày 13/4/2021 vừa qua, Thành ủy Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 533-CV/TU về tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

(Minh họa: Nhiều hàng Việt được bày bán tại Siêu thị Coopmart Vũng Tàu)

 

Theo đó, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền Thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các Thông báo kết luận, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh về thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các cấp, các ngành tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất các sản phẩm có chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Công tác tuyên truyền vận động nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực hiện cuộc vận động vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như hình thức tuyên truyền chưa thực sự phong phú, tình trạng sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái vẫn còn xảy ra.

 

Trong bối cảnh hiện nay, việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm góp phần phục hồi nhanh và phát triển nền kinh tế sau đại dịch Covid-19, thể hiện tinh thần vượt khó vươn lên và sự tự tôn dân tộc. Vì vậy trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

 

Thứ nhất: Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền về các nội dung về Thông báo Kết luận số 264-TB/TW, Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 về tăng tường thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Gắn tuyên truyền, vận động thực hiện cuộc vận động với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc của người Việt Nam.

 

Thứ 2: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố (Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố) phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động.

 

Thứ 3: UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp với các cơ quan hữu quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát về giá cả hàng hóa, phòng chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, giả nhãn mác, bao bì; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nhiệp sản xuất những sản phẩm kém chất lượng; bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng nhằm phát triển sản xuất tại địa phương.

 

Thứ 4: Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng các hoạt động thông tin, báo chí, các loại hình thông tin tuyên truyền; biên soạn tài liệu, nội dung tuyên truyền về cuộc vận động bằng các hình thức đa dạng, phù hợp, gắn với việc tuyên truyền, quán triệt thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền và phát triển kinh tế - xã hội.

 

Thứ 5: Giao Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố chủ trì thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả về Ban thường vụ Thành ủy (qua Ban Dân vận)./.

                                                                                               

Tin, ảnh: Lê Ngân, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247