Bảo quản, bảo vệ tài liệu trong các ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ và thời tiết biến đổi
05:28:00 | 01-05-2021

Thực hiện Công văn số 233-CV/VPTU ngày 02/4/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc bảo quản, bảo vệ tài liệu trong các ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ và thời tiết biến đổi, ngày 13/4/2021 vừa qua, Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 23-CV/VP về việc bảo quản, bảo vệ tài liệu trong các ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ và thời tiết biến đổi.

 

Theo đó, để triển khai thực hiện Công văn số 233-CV/VPTU ngày 02/4/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu đề nghị các cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc hệ thống chính trị thành phố thực hiện tốt những nội dung sau:

Thứ nhất: Cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động nâng cao ý thức về phòng, chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu.

 

Thứ 2: Trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống mưa bão, phòng trừ mối mọt, côn trùng, nấm mốc…định kỳ kiểm tra các thiết bị điện, máy lạnh, chuông báo cháy, bình chữa cháy, nhằm đảm bảo các phòng, kho, nhất là các phòng, kho lưu trữ tài liệu.

 

Thứ 3: Xây dựng kế hoạch phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo cho các tình huống bất ngờ, không để bị động trong mọi trường hợp.

 

Thứ 4: Sắp xếp hồ sơ, tài liệu ngăn nắp, để lên giá, kệ, tủ; thường xuyên kiểm tra, vệ sinh đảm bảo tốt môi trường trong phòng, kho có tài liệu theo quy định.

 

Thứ 5: Đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ thành phố Vũng Tàu thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc việc bảo quản tài liệu đảm bảo hiệu quả theo yêu cầu./.

 

Trích CV 23-CV/TU: Bằng Lăng, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247