Phương án thực hiện thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt
03:47:00 | 01-05-2021

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 ban hành phương án thực hiện thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, quy định này quy định về mức giá, hình thức thu, nộp và Quản lý công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và có hiệu lực kể từ ngày ký và có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023.

Theo đó  đối với Hộ gia đình, mức thu là 50.000/ đồng/hộ/tháng và người thu gom rác được giữ lại 33.000; Hộ gia đình ở nhà (phòng) trọ mức thu là 25.000/ đồng/hộ/tháng và người thu gom rác được giữ lại 16.500 đồng; Hộ kinh doanh nhỏ lẻ mức thu là 100.000/ đồng/hộ/tháng và người thu gom rác được giữ lại 67.000 đ; Trụ sở làm việc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp là 200.000/ đồng/đơn vị/tháng và người thu gom rác được giữ lại 135.000 đồng; Công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, bệnh viện, chợ, bển xe, bến tàu, cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng khách sạn, nhà nghỉ, ăn uống, rau, quả, thực phẩm tươi sống là là 460.000/ đồng/1 tấn và người thu gom rác được giữ lại 309.000 đồng…

Vũng Tàu đã ban hành phương án thực hiện thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố

Phương thức thu tiền thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt thì tổ chức, cá nhân thực hiện công tác thu gom rác (sau đây gọi chung là người thu gom rác) thu đủ giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác từ chủ nguồn thải theo quy định. Bao gồm cả tiền thu gom từ nguồn thải đến trạm trung chuyển và chi phí vận chuyển từ trạm trung chuyển đến bãi xử lý. Người thu gom rác thực hiện công tác thu gom rác về trạm trung chuyển được giữ lại phần giá dịch vụ thu gom từ nguồn thải đến trạm trung chuyển. Phần thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền dịch vụ vận chuyển từ trạm trung chuyển về bãi xử lý rác người thu gom rác nộp cho UBND các phường, xã tại nơi thu gom để quản lý thu nộp ngân sách theo quy định. Uỷ ban nhân dân phường xã phải kê khai nộp thuế theo đúng quy định, đối với trường hợp người thu gom rác vận chuyển rác về bãi xử lý rác thì được hưởng đủ giá dịch vụ thu gom, vận chuyển. Khi thu tiền thu gom, vận chuyến rác thải sinh hoạt, người thu gom rác phải cấp biên lai thu tiền cho chủ nguồn thải.

Ngoài ra Quyết định cũng quy định việc nộp tiền thuế và tiền vận chuyển từ trạm trung chuyển về bãi xử ỉý rác là trước ngày 28 hàng tháng, người thu gom rác báo cáo ƯBND phường về tình hình sử dụng hóa đơn, số tiền thu, số tiền phải nộp. ƯBND phường lập biên bản kiểm tra, xác nhận các thông tin. UBND phường thu tiền thuế và tiền dịch vụ vận chuyển từ trạm trung chuyển về bãi xử lý rác do người thu gom rác nộp và nộp vào ngân sách nhà nước ./.

Tin, ảnh: Việt Bách, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247