Triển khai chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống bệnh Sốt xuất huyết, bệnh Zika (đợt 1) năm 2021
12:03:00 | 02-05-2021

Thực hiện Công văn số 3414/UBND-VP ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc triển khai chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống Sốt xuất huyết, Zika trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 2002/KH-UBND ngày 20/3/2021 của UBND thành phố về việc tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống Sốt xuất huyết năm 2021 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; ngày 28/4/2021, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 2754/UBND-YT gửi UB.MTTQVN và các đoàn thể Thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND Thành phố, Trung Tâm Y tế thành phố Vũng Tàu, Trưởng Công an thành phố Vũng Tàu, Chủ tịch UBND phường, xã về việc triển khai chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống bệnh Sốt xuất huyết,bệnh Zika (đợt 1) năm 2021.

 

 Theo đó, chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống bệnh Sốt xuất huyết, Zika trên địa bàn thành phố hàng năm được tổ chức làm 02 đợt. Đợt 1 vào ngày 20/5.

 

Tuy nhiên, ngày 20/4/2021, UBND thành phố Vũng Tàu nhận được Công văn số 1919/SYT-NV ngày 20/4/2021 của Sở Y tế Tỉnh về việc triển khai chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống bệnh Sốt xuất huyết, bệnh Zika (đợt 1) năm 2021; Tuy nhiên, ngày 23/5/2021 là ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; do đó, việc triển khai đồng loạt chiến dịch diệt lăng quăng phòng bệnh Sốt xuất huyết, bệnh do virut Zika trên địa bàn Thành phố Đợt 1 năm 2021 vào ngày 16/5/2021.

 

UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND phường, xã căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, nghiêm túc triển khai thực hiện. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố (thông qua phòng Y tế) để tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh và Sở Y tế theo quy định./.

                                                                                   

Trích CV 2754, Bằng Lăng, BBT

                                           

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247