Ngưng tổ chức các sự kiện có quy mô đông người trong những ngày lễ 30/4 và 01/5
06:17:00 | 07-05-2021

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công văn số 4579/UBND-VP ngày 29/4/2021 về việc ngưng tổ chức các sự kiện có quy mô đông người trên địa bàn tỉnh trong những ngày lễ 30/4 và 01/5, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 2838/UBND-VHTT về việc ngưng tổ chức các sự kiện có quy mô đông người trên địa bàn trong những ngày lễ 30/4 và 01/5.

Theo đó, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trong điều kiện dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã:

Thứ nhất: Tạm dừng tổ chức sự kiện có quy mô tập trung đông người trên địa bàn bao gồm tất các hoạt động chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày Chiến thắng (30/4/1975 – 30/4/2021), Quốc tế lao động 1/5 năm 2021 và các hoạt động văn hóa, thể thao khác đến khi có thông báo mới.

Thứ 2: Giao Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin: Thông báo kịp thời đến các đơn vị tổ chức sự kiện, UBND các phường xã biết và ngưng tổ chức các hoạt động nêu trên; Theo dõi, giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND Thành phố.

Thứ 3: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Thành ủy, UBND thành phố Vũng Tàu về phòng, chống dịch, nhất là Công văn số 817-CV/TU ngày 26/4/2021 của Thường trực Tỉnh ủy, công văn số 4499/UBND-VP ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và công văn số 2776/UBND-YT ngày 28/4/2021 và công văn số 2829/UBND-VP ngày 29/4/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện khai báo y tế: Tất cả các trường hợp đi về, đến từ các Tỉnh, Thành khác phải thực hiện khai báo y tế qua cổng điện tử https://khaibaoyte.brvt.vn để phục vụ công tác giám sát khi cần thiết. Những trường hợp đi về từ các tỉnh, thành phố đang có dịch theo Thông báo khẩn của Bộ Y tế, thông báo của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (thông báo được cập nhật thường xuyên trên Trang Thông tin điện tử) thì thực hiện khai báo y tế, liên hệ thông báo ngay cho chính quyền và y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra theo hướng dẫn cụ thể của ngành y tế.

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND phường, xã khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Trích CV 2838, Bằng Lăng, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247