Tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
06:19:00 | 07-05-2021

Thực hiện Công văn số 4611/UBND-VP ngày 01/5/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND thành phố Vũng Tàu cũng vừa ban hành Công văn số 2845/UBND-VP về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu yêu cầu:

Thứ nhất: Tạm ngưng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ: karaoke, vũ trường, quán bar, beer club kể từ 16 giờ 00, ngày 01/5/2021 cho đến khi có thông báo mới. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5k của Bộ Y tế. Hạn chế việc tập trung đông người, giảm quy mô tổ chức các buổi tiệc, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong việc cưới, việc tang, các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng, giữ khoảng cách an toàn theo khuyến cáo của ngành y tế.

Thứ 2: Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác phải tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đặc biệt là đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và trang bị dung dịch khử khuẩn.

Thứ 3: Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với phòng Y tế, Trung tâm Y tế, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định phòng chống dịch, nhất là việc không đeo khẩu trang.

Thứ 4: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ: Lắp đặt pano tuyên truyền mạnh mẽ để người dân, du khách nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia phòng chống dịch, quyết tâm ngăn chặn dịch Covid-19 trong những ngày lễ; Tăng cường quản lý địa bàn, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19; Tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, phân công cán bộ trực tiếp hướng dẫn tham quan nhắc nhở du khách có trách nhiệm tuân thủ việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách. Chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác phòng dịch Covid-19 trên địa bàn. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch, lữ hành có phương án phân bổ hợp lý các hoạt động phục vụ du khách, tránh tập trung quá đông vào một địa điểm để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người.

Thứ 5: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể Thao phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông của Tỉnh triển khai thông tin này đến người dân, du khách biết, cùng với chính quyền, địa phương chung tay thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

Trích CV 2845, Bằng Lăng, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247