Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
06:20:00 | 07-05-2021

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnhBà Rịa- Vũng Tàu ngày 03/5/2021, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản hỏa tốc số 2851/UBND-VP ngày 03/5/2021 về việc Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, để công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đạt hiệu quả cao; UBND thành phố Vũng Tàu có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thứ nhất: Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện 5Ktại đơn vị, địa phương và đơn vị trực thuộc quản lý; UBND các phường, xã tuyên truyền, nhắc nhở thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, đến từng khu dân cư, hộ gia đình, nhân dân và du khách trên địa bàn. Việc tuyên truyền thực hiện bằng nhiều hình thức: băng rôn, khẩu hiệu, phát thanh, tờ rơi…để người dân, du khách nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia phòng chống dịch, quyết tâm ngăn chặn dịch Covid-19; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường, xã chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND thành phố Vũng Tàu nếu để xảy ra trường hợp vi phạm không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị, địa phương mình quản lý.

Thứ 2: Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp phòng Y tế, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể Thao thực hiện tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện 5K; tổ chức treo băng rôn, pano trên các tuyến đường; phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông của Tỉnh triển khai thông tin này trên các phương tiện thông tin truyền thông đến người dân, du khách biết, cùng với chính quyền, địa phương chung tay thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ 3: Đề nghị UB.MTTQVN Thành phố và các Hội, đoàn thể Thành phố tiếp tục vào cuốc cùng với chính quyền Thành phố tuyên truyền, vận động từng địa bàn dân cư và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19.

UBND thành phố Vũng Tàuyêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND phường, xã khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

                                                                                                

Trích CV 2851, Lê Ngân, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247