Hướng dẫn giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm đối với người từ địa phương khác về Thành phố
06:23:00 | 07-05-2021

Thực hiện Công văn số 2130/BCĐ-YT ngày 02/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc hướng dẫn, giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm đối với người từ địa phương khác về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 02/5/2021, UBND thành phố Vũng Tàu đã có văn bản hỏa tốc số 2847/UBND-VP về việc hướng dẫn giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm đối với người từđịa phương khác về thành phố Vũng Tàu (cập nhật đến 12h ngày 02/5/2021).

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thứ nhất: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND phường, xã triển khai đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị mình và trong tất cả các đơn vị trực thuộc thẩm quyền quản lý; nếu từ các tỉnh, thành phố khác trở về thành phố Vũng Tàu trong vòng 14 ngày qua yêu cầu phải thực hiện khai báo y tế nghiêm túc, trung thực; Nếu về từ các tỉnh, thành phố đang có ổ dịch theo thông báo của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (thông báo được cập nhật thường xuyên trên Trang Thông tin điện tử): thực hiện khai báo y tế, liên hệ thông báo ngay cho chính quyền và y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra theo hướng dẫn cụ thể của ngành y tế; Nếu về từ các tỉnh, thành phố khác: thực hiện khai báo y tế qua cổng điện tử https://khaibaoyte.brvt.vn để phục vụ công tác giám sát khi cần thiết.

Thứ 2: Phòng Y tế cập nhật thường xuyên quy định cách ly giám sát y tế đối với người về từ vùng dịch để có các hướng dẫn kịp thời; Giám sát việc tổ chức khai báo y tế, cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; Yêu cầu tất cả các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn thành phố Vũng Tàu triển khai cho nhân viên, người dân đến khám chữa bệnh tại cơ sở phải thực hiện khai báo y tế qua cổng điện tử https://tokhaiyte.vn; Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn thành phố.

Thứ 3: Phòng Văn hóa, Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Vũng Tàu tăng cường tuyên truyền công tác giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm cho người từ vùng dịch Covid-19 trong nước đến thành phố Vũng Tàu để nhân dân trên địa bàn Thành phố được biết và phối hợp triển khai thực hiện; Đồng thời, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, nâng cao nhận thức trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để người dân chủ động vận động người thân các tỉnh, thành đang có ca bệnh giám sát và địa phương đang có dịch thực hiện khai báo với các cơ quan chức năng; Tiếp tục theo dõi, nắm bắt chặt chẽ thông tin, dư luận xã hội để kịp thời có giải pháp đấu tranh phản bác đối với các thông tin xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến công tác phòng, chống dịch, gây hoang mang trong dư luận, người dân.

Thứ 4: Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với các đơn vị địa phương, hỗ trợ, hướng dẫn và tổ chức thực hiện giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm cho người từ vùng dịch Covid-19 trong nước đến thành phố Vũng Tàu theo đúng hướng dẫn tại các phụ lục đính kèm; Phối hợp với các đơn vị triển khai khai báo y tế tại các đơn vị đóng trên địa bàn và các khu dân cư. Khi có trường hợp thuộc các đối tượng cách ly tập trung, tổ chức tiếp nhận và làm thủ tục bàn giao người thuộc đối tượng cách ly tập trung cho các cơ sở cách ly tập trung theo quy định; Tổ chức triển khai, giám sát và thực hiện chặt chẽ các thủ tục cách ly tại nhà theo đúng quy định; Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho những trường hợp có chỉ định xét nghiệm nhưng không phải cách ly tập trung; Báo cáo số liệu khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, số cách ly tại nhà, số theo dõi tại nhà về Sở Y tế,Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh trước 09 giờ hàng ngày.

Thứ 5: Công an thành phố Vũng Tàu chỉ đạo Công an phường, xã và các lực lượng liên quan chủ động kiểm tra, vận động những người trở về thành phố Vũng Tàu từ các tỉnh, thành phố khác trong vòng 14 ngày qua thực hiện khai báo y tế; liên hệ y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra nếu đi về từ vùng dịch; Phối hợp với ngành Y tế trong việc tổ chức tiếp nhận, bàn giao người thuộc đối tượng cách ly tập trung cho các cơ sở cách ly tập trung theo quy định; Xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện khai báo y tế hoặc khai báo y tế không đúng sự thật.

Thứ 6: UBND cácphường, xã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng, huy động các lực lượng địa phương, các tổ chức đoàn thể, các tổ “COVID cộng đồng” chủ động kiểm tra, vận động những người trở về địa phương từ các tỉnh, thành phố khác trong vòng 14 ngày qua thực hiện khai báo y tế, liên hệ với Tram y tế để được hướng dẫn giám sát y tế, theo dõi sức khỏe và xét nghiệm kiểm tra (nếu đi về từ vùng dịch); Tổ chức, thực hiện nghiêm việc quản lý các trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo đúng hướng dẫn tại Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19”. Đảm bảo giám sát đủ 14 ngày đối với người sau khi hoàn thành cách ly tập trung; Thường xuyên kiện toàn, kích hoạt lại các tổ, đội “COVID cộng đồng” giám sát cách ly, theo dõi sức khỏe người dân tại cộng đồng, giao trách nhiệm phụ trách các hộ dân trên địa bàn, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bảo đảm phát hiện sớm các trường hợp từ vùng dịch Covid-19 trong nước đến địa phương.

Thời gian thực hiện:Kể từ ngày 30/4/2021 cho đến khi có thông báo mới.

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND phường, xã khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

                                                                                

Trích CV 2847, Lê Ngân, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247