Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh về tình hình xây dựng trái phép trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
08:29:00 | 08-06-2021

Thực hiện Thông báo số 338/TB-UBND ngày 18/5/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Vinh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình xây dựng trái phép trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, ngày 01/6/2021 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 3610 /UBND-VP về thực hiện Thông báo số 338/TB-UBND ngày 18/5/2021 của UBND Tỉnh.

 

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu có ý kiến như sau:

 

Thứ nhất: Giao các Phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã theo chức năng,  nhiệm vụ khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng quy định.

 

Thứ 2: Giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai các quy hoạch, các chính sách liên quan cho người dân và cán bộ công chức trong lĩnh vực xây dựng theo dõi, nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình, kịp thời thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn đúng quy định pháp luật; đồng thời phối hợp với Thanh tra thành phố và các đơn vị liên quan tập trung nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quy hoạch và xây dựng. Phải bảo đảm các kết luận thanh tra, kiểm tra có kế hoạch khắc phục và kết thúc đúng hạn.

 

Thứ 3: Đối với các hồ sơ đã xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng trái phép, giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, lựa chọn các hồ sơ vi phạm điển hình, gửi Sở Tư pháp hỗ trợ, kiểm tra để xử lý theo đúng quy định.

 

Thứ 4: Giao UBND xã Long Sơn chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Trật tự đô thị và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai xử lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Long Sơn theo quy định, trong đó cân nhắc biện pháp khắc phục theo lộ trình hợp lý, bảo đảm tiến độ của công trình trọng điểm quốc gia; nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND thành phố Vũng Tàu đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

 

Thứ 5: Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các quy định hiện hành, tham khảo thực trạng của các tỉnh thành bạn, báo cáo UBND thành phố Vũng Tàu đề xuất UBND tỉnh về tình hình hoạt động của Đội Trật tự đô thị thành phố Vũng Tàu./.

 

Trích nguồn CV 3610,  Bằng Lăng, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247