Hưởng ứng đợt cao điểm quyên góp ừng hộ mua vắc-xin và phòng chống dịch Covid-19
08:40:00 | 08-06-2021

Thực hiện Công văn số 642-CV/TU ngày 28/5/2021 của Thành ủy Vũng Tàu về việc hưởng ứng đợt cao điểm quyên góp ủng hộ vắc-xin và phòng chống dịch Covid-19, ngày 03/6/2021 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 3654/UBND-VP về việc hưởng ứng đợt cao điểm quyên góp ừng hộ mua vắc-xin và phòng chống dịch Covid-19.

 

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu có ý kiến như sau:

 

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thành phố Vũng Tàu, Chủ tịch UBND các phường, xã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, Đảng viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn phát huy tinh thần đoàn kết, bên cạnh việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế; đồng thời, tích cực tham gia ủng hộ bằng vật chất, tin thần để hỗ trợ công tác phòng chống dịch (thông qua Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Vũng Tàu tổng hợp)./.

 

Trích CV 3654, Bằng Lăng, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247