Thành phố Vũng Tàu triển khai công tác phúc tra nắm nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2022
10:18:00 | 09-06-2021

Để chủ động triển khai thực hiện quy trình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. UBND thành phố Vũng Tàu có công văn 3541/UBND-BCHQS ngày 31/5/2021 về việc tăng cường công tác phúc tra nắm nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2022.

Theo đó, đối tượng phúc tra, đăng ký bổ sung là công dân nam tuổi 17 trong năm và nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tuổi từ 18 đến 25 tuổi, sinh từ ngày 01/3/1996 đến 28/02/2004 và công dân nam học cao đẳng, đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ từ 26 đến 27 tuổi, sinh từ 01/3/1994 đến 28/02/1996 có hộ khẩu thường trú tại phường, xã đang quản lý và những công dân có hộ khẩu thường trú tại các phường, xã khác trên địa bàn Thành phố hiện đang sinh sống trên địa bàn phường, xã đang quản lý.

Việc phúc tra do cơ quan quân sự, công an phường, xã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, khu phố, thôn lập danh sách nguồn công dân trong độ tuổi từ 18 đến hết 27 tuổi, yêu cầu danh sách phải có chữ ký của Tổ trưởng tô dân cư. Trên cơ sở danh sách đã lập, đối chiếu với danh sách đang quản lý của công an phường, xã để tổng hợp danh sách chính thức.

Thời gian triển khai từ ngày 24/5 đến hết tháng 6/2021 các phường, xã tổ chức phúc tra, tổng hợp danh sách. Thành phố tổ chức đoàn kiểm tra, phúc tra từ 01/7 đến 15/7/2021. Các phường, xã tổng hợp danh sách báo cáo về Ban Chỉ huy quân sự Thành phố trước ngày 20/7/2021.

UBND Thành phố đề nghị các phường, xã tổ chức triển khai nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo đúng quy định của pháp luật./.

Tin: Lại Giang, BBT