Vũng Tàu triển khai thực hiện danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển
10:29:00 | 10-06-2021

Thực hiện nội dung Thông báo số 119/TB-STNMT ngày 07/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 836/QĐ-BTNMT ngày 04/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố có văn bản số  3237/UBND-TNMT triển khai đến các cơ quan đơn vị Thành phố.

Theo đó, ngày 04/5/2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 836/QĐ-BTNMT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 2495/QĐ-BTNMT ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và ban hành hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam.

Một số nội dung cụ thể như “I. Mục đích của hướng dẫn kỹ thuật thì Hướng dẫn kỹ thuật này áp dụng để thực hiện việc: 1. Xác định trên bản đồ và ngoài thực địa của vùng ven biển và hải đảo Việt Nam đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm. 2. Xác định đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý ven bờ và các đảo có diện tích lớn nhất thuộc các huyện đảo trên nền bản đồ địa hình đáy biển.”

 

Bổ sung tiết 2.3 và 2.4 vào tiểu mục 2 Mục IV Chương II như sau: “2.3. Đoạn bờ biển là đê biển, kè biểna) Đối với đoạn bờ biển là đê biển, kè biển có cao độ tại chân các công trình về phía biển cao hơn mực nước triều thấp nhất trung bình nhiều năm thì xác định đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm theo tiết 2.1 và 2.2 tiểu mục này; b) Đối với đoạn bờ biển là đê biển, kè biển có cao độ tại chân các công trình phía biển thấp hơn mực nước triều thấp nhất trung bình nhiều năm thì đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm được xác định là vị trí chân của các công trình.

Đoạn bờ biển là vách núi: a) Đối với đoạn bờ biển là vách núi có độ dốc nhỏ hơn hoặc bằng 450(≤ 45 độ) thì đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm thực hiện theo điểm 2.1 và 2.2 tiểu mục này;

b) Đối với đoạn bờ biển là vách núi có độ dốc lớn hơn 450 thì đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm được xác định tại vị trí sườn núi tiếp xúc với mực nước biển.”

Bổ sung tiểu mục 4 Mục IV Chương II như sau:4. Khép kín đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm bị gián đoạn tại các cửa sông, cửa đầm, phá, ....Đối với các đoạn bờ biển, sau khi đã xác định đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm bị gián đoạn bởi các cửa sông, cửa đầm, phá. Việc khép kín đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm được thực hiện như sau: xác định vị trí điểm cuối và điểm đầu của hai đoạn gián đoạn liên tiếp, thực hiện nối hai điểm đã xác định nêu trên để tạo ra đường liên tục.”/.,

 

Tin: Việt Bách, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247