Triển khai các giải pháp phục vụ họp và làm việc trực tuyến
10:32:00 | 10-06-2021

Thực hiện Văn bản số 6104/UBND-VP ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu V/v triển khai các giải pháp phục vụ Lãnh đạo UBND tỉnh họp và làm việc trực tuyến, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 3681/UBND-VP ngày 04/06/2021 về việc triển khai các giải pháp phục vụ họp và làm việc trực tuyến.

Theo đó,  Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu có ý kiến sau:

Thứ nhất: Về họp trực tuyến với Tỉnh, giao Văn phòng HĐND và UBND Thành phố chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh triển khai phòng họp trực tuyến để lãnh đạo UBND Thành phố dự họp trực tuyến với UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành theo chỉ đạo tại văn bản số 6104/UBND-VP.

Thứ 2: Về họp trực tuyến với cơ quan chuyên môn trực thuộc, yêu cầu Lãnh đạo (cấp Trưởng và cấp phó) các phòng, ban, đơn vị trực thuộc triển khai tải và cài đặt ứng dụng Zavi để tổ chức họp và làm việc trực tuyến với Thường trực UBND Thành phố khi có yêu cầu (Lưu ý: Tải ứng dụng Zavi trên máy tính tại trang https://zavi.me/ hoặc tải ứng dụng Zavi trên AppStore hoặc CHPlay đối với điện thoại).

Thứ 3: Về họp trực tuyến với UBND các phường, xã, giao Văn phòng HĐND và UBND Thành phố triển khai giải pháp phục vụ Lãnh đạo Thành phố trực tuyến với UBND các phường, xã (mỗi phường 01 phòng họp). Tham mưu UBND Thành phố trước 15/6/2021 và hoàn thành việc triển khai trong tháng 6/2021; Yêu cầu UBND các phường, xã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng HĐND và UBND Thành phố để thực hiện các nội dung trên đảm bảo theo đúng tiến độ; Giao phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố cân đối ngân sách bổ sung kinh phí triển khai mua sắm trang thiết bị trực tuyến, các phần mềm kết nối trực tuyến cho các cơ quan, đơn vị (nếu có yêu cầu).

Thứ 4: Về đường truyền, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và Chủ tịch UBND phường, xã chủ động triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đường truyền Internet tại đơn vị mình đảo bảo tốc độ cao và an toàn thông tin để phục vụ làm việc trực tuyến; Giao Văn phòng HĐND và UBND Thành phố rà soát, nâng cấp đường truyền Internet tại Trụ sở UBND Thành phố để đảm bảo tốc độ cao phục vụ họp trực tuyến./.

Trích CV 3681, Bằng Lăng, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247