Năm 2021, thành phố Vũng Tàu bao phủ Bảo hiểm y tế sẽ đạt 93,57%  
10:29:00 | 16-06-2021

UBND thành phố Vũng Tàu vừa có văn bản giao chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2021 cho các phường, xã. UBND Thành phố đề nghị các phường, xã có trách nhiệm triển khai các giải pháp để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình; yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT đầy đủ cho người lao động, đảm bảo đúng tiến độ và hoàn thành các chỉ tiêu giao.

Theo đó, có một số phường phải thực hiện vận động người tham gia bảo hiểm y tế rất cao như: Phường Thắng Nhất là 32.602 người; Phường 11 là 31.669 người; Phường 12 là 29.769 người;  Phường 7 là 27.081 người; Phường 10 là 23.632 người… Về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm, các phường khu vực trung tâm Thành phố phải đạt từ 95-96,9%, các phường có nhiều dự án đang triển khai, phức tạp về xây dựng, trật tự đô thị tỷ lệ thấp hơn 92-94%, riêng xã Long Sơn tỷ lệ bao phủ BHYT phấn đấu đạt 80,61%./.

Tin: Lại Giang, BBT