Vũng Tàu triển khai các Nghị định về Thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện
10:52:00 | 17-06-2021

Để tiếp tục thực hiện các chính sách liên quan đến lực lượng Thanh niên xung phong theo Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; UBND thành phố Vũng Tàu triển khai đến các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã triển khai công văn số 3599/UBND-SNV ngày 08 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Theo đó đội viên thanh niên xung phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng các chính sách như trợ cấp 01 lần theo mức mỗi năm làm việc trong tổ chức thanh niên xung phong tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn bằng 01 tháng tiền công hiện hưởng;Trường hợp không đủ 01 năm được tính từ 01 tháng đến đủ 06 tháng thì hưởng 1/2 tháng tiền công và trên 06 tháng thì tính 01 tháng tiền công; Được miễn gọi nhập ngũ nếu làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên; Được cấp tiền tàu xe đi đường khi trở về địa phương; Được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ; Được ưu tiên khi tham gia tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và nếu có nguyện vọng ở lại định cư, lập nghiệp tại các địa phương là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa,... thì được áp dụng chính sách về phát triển KT-XH theo địa bàn nơi định cư.

 

Và một số nội dung liên quan khác quy định rõ về trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ, chế độ của thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện. Nghị định có hiệu lực từ ngày 09/3/2021 và Điều 7 Chương I; Điều 16, Điều 17, Điều 18 Chương III tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực./.

Tin: Kim Nguyễn